Ambulanseorganisering

Vil ikke hjelpe nordmenn på andre siden av grensen

2010-02-21 at 00:53:15 0 comments

– Vi reagerer på at vi blir utkalt og får ansvar for skadde nordmenn i Sverige, sier kommuneoverlegen i Stjørdal.

Følger tidsplanen likevel

2010-02-19 at 22:11:21 0 comments

Sykehuset Innlandet vil ikke utsette overtakelsen av private ambulanser likevel.

Seier opp Fedje-ambulansen

2010-02-13 at 09:32:23 0 comments

Helse Bergen seier opp ambulanseavtalen på Fedje med verknad frå 1. januar neste år.

Ny vaktordning kan svekke beredskapen

2010-02-11 at 09:19:44 0 comments

Den nye vaktordningen for ambulansepersonell blir ikke møtt med begeistring, verken hos ambulansepersonell eller kommunelegen i Balsfjord.

Ambulansar sviktar i kulda

2010-02-07 at 14:00:44 0 comments

10 av 21 stasjoner manglar garasje til ambulansane i Helse Førde, dette fører til at medikament frys og apparat som sviktar.

Ønsker psykiatrisk ambulanse

2010-02-05 at 09:27:37 0 comments

Men ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag frykter at de må vente i tre år før det kan bli en realitet.

First respond eller brudd på forskriften?

2010-02-04 at 21:59:45 1 comment

Ambulansepersonell føler seg truet av ledelsen til å rykke ut med ambulanse alene i Vestfold og Telemark når man ikke får tak i vikarer ved akutt sykdom.

Drosje kjørte dødssyk mamma

2010-02-04 at 14:51:23 2 comments

Tre små barn var vitne til at drosjesjåføren reddet mammas liv. Kjøreoppdraget var gitt av legevakten.

Akutt syke fraktes i taxi

2010-02-04 at 07:07:19 0 comments

Drosjesjåfører i Hedmark opplever å bli oppkalt av AMK-sentralen for å kjøre svært syke pasienter.

Arbeidstilsynet hardt ut mot Helse Finnmark

2010-02-02 at 09:22:39 0 comments

Arbeidstilsynet krever at Helse Finnmark må lette arbeidssituasjonen og overtidsbruken til ambulansepersonell i Øst-Finnmark.