Ambulanseorganisering

Akuttmedisinske miljøer gir innspill om samarbeid med kommuner

2019-07-05 at 15:26:15 0 comments

Nytt konsept for samarbeid om akuttmedisinske tjenester mellom sykehus og kommuner testes ut i Røros. Erfaringene så langt blir innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan, som skal behandles i Stortinget våren 2020, melder Helse Midt-Norge.

Kriseplanen for luftambulanse-overgangen. Forsvaret: Har ingen ekstra beredskap

Kriseplanen for luftambulanse-overgangen. Forsvaret: Har ingen ekstra beredskap

2019-07-03 at 16:13:36 0 comments

Den lenge hemmeligholdte planen for luftambulanse-overgangen er basert på blant annet militære fly og helikoptre. Men Forsvaret ble aldri bedt om å hjelpe, ifølge Nordlys (krever innlogging).

Bekymret for arbeidsplassen sin – Det føles som vi har møtt veggen

2019-07-02 at 09:53:23 0 comments

Det er stor misnøye blant de ansatte ved ambulansestasjonen på Bessaker etter at dagbilen ble tatt ut i ferie. Kun én ambulanse dekker hele distriktet, og nå frykter de ansatte at de også mister dagbilen permanent, skriver Fosna-Folket (krever innlogging).

Må sikre forsvarlig tilbud

2019-07-02 at 09:45:56 0 comments

Ambulansetjenesten i Vesterålen er igjen satt under lupen, etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Målet er å gi de ansatte bedre arbeidsforhold, gjennom ei mer moderne arbeidstidsordning, skriver Bladet Vesterålen.

Foreslår å fjerne dagambulansen – Vi har levd med trusler om nedleggelse i mange år

2019-07-02 at 09:41:11 0 comments

Dagambulansen på Bessaker i Roan kommune er nå ute av drift på grunn av ferieavvikling. Nå foreslås den også å fjernes permanent, noe som bekymrer ordfører Einar Eian, ifølge Fosna-Folket.

Helgelandssykehuset: Gjennomfører likevel ikke endringene i ambulanseberedskapen etter risiko- og sårbarhetsanalyse

2019-06-25 at 14:18:44 0 comments

Det blir ny vurdering når arbeidet med ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset 2025 starter, ifølge Helgelendingen.

Frykter enda lengre responstid for ambulanse: – I verste fall kan vi risikere at folk dør

2019-06-23 at 09:24:33 0 comments

Tirsdag 18.juni vedtok Helse Midt-Norge HF at ambulansestasjonen på Bessaker i Roan kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St.Olavs hospital HF. Fra nyttår kan innbyggerne i Osen risikere å måtte vente enda lengre på ambulansehjelp, skriver Fosna-Folket (krever innlogging).

Bekymret for ambulanseberedskapen på Innherred

2019-06-20 at 08:41:20 0 comments

Færre døgnambulanser må hjelpe flere etter at Snåsa-ambulansen mandag ble gjort om til å være en ambulanse som kun opereres på dagtid – mens Leksvik- ambulansen flyttes til St. Olavs Hospital, skriver Trønder-Avisa (krever innlogging).

Ordfører: – Ledelsen i Helse Nord Trøndelag hevder at vi har en svært god ambulanseberedskap og god responstid i HNT. Jeg stiller meg undrende til den påstanden.

2019-06-18 at 10:50:30 0 comments

Dagen før Helse Midt Norge skal vedta endringer av foretaksgrenser som konsekvens av kommune- og regionreform, og to dager før Helse Nord Trøndelag vedtar en mulig reduksjon av ambulanseberedskap i flere kommuner, kan man lese at både HNT og HMN møter kritikken om responstider i media med «fake news» ogRead More

Et enstemmig kommunestyre forlanger ambulansebåten tilbake

2019-06-18 at 09:55:31 0 comments

Alle politikerne stilte seg bak Frode Bygdnes (R) krav om å få ambulansebåten tilbake til øyriket, melder Harstad Tidende (krever innlogging).