Ambulanseorganisering

Beredskapspunkter avvikles i Oslo og Akershus

Beredskapspunkter avvikles i Oslo og Akershus

2019-10-16 at 15:06:04 0 comments

Beredskapspunkter i form av ambulanser som venter på oppdrag på bensinstasjoner, ble innført i Oslo universitetssykehus for et par år siden. Nå stanses ordningen. 

Kan slå sammen ambulansestasjoner i Vesterålen

2019-10-09 at 09:34:47 0 comments

Ambulansekrisa i Vesterålen kan føre til at Nordlandssykehuset vil slå sammen ambulansestasjoner, skriver Bladet Vesterålen.

Ambulansetjenesten i Vesterålen: Delta vurderer å politianmelde Nordlandssykehuset

2019-10-07 at 09:43:21 0 comments

Fagorganisasjonen Delta vurderer å gå til politianmeldelse av Nordlandssykehuset for brudd på arbeidsmiljøloven, samt varsel til Arbeidstilsynet. Samtidig åpner de for dialog med helseforetaket innen en bestemt frist, skriver Vesterålen Online (krever innlogging).

Helseministeren: – Skal leie inn ambulansepersonell til Vesterålen

2019-10-07 at 08:42:06 0 comments

Det er ikke planlagt å sette noen av ambulansene i Vesterålen ut av beredskap, forsikrer helseminister Bent Høie (H) til Bladet Vesterålen.

Lavik kan miste ambulansen: – Vi er heilt avhengige av den

2019-10-07 at 06:00:55 0 comments

Helse Førde har foreslått å kutte døgnambulansen i Lavik. Det gjer ordførarane i nabokommunane fortvilte, då dei ser på ambulansen som heilt nødvendig for innbyggjarane, skriv Avisa Nordhordland (krev innlogging).

Fastlegene mener forslaget om å kutte ambulansen er uforsvarlig og uakseptabel

2019-10-03 at 08:42:13 0 comments

Legene i ytre Bremanger er rystet over uttalelsene til avtroppende ordfører Audun Åge Røys (H) om at kutt i ambulansetjenesten i ytre del av kommunen kan føre til en bedre tjeneste. Tvert imot, sier de til Fjordenes Tidende (krever innlogging).

Vil krevje å få behalde ambulansen i Lavik

Vil krevje å få behalde ambulansen i Lavik

2019-10-02 at 15:12:04 0 comments

Ordførarane i Høyanger og Hyllestad er samde om å sende brev til Helse Førde med krava til kommunane. Fleire kommunar stiller seg bak, skriv Porten.

– Ei slik teneste kan aldri bli hundre prosent perfekt

2019-10-02 at 07:29:40 0 comments

I Helse Førde er vi glade for det sterke engasjementet rundt ei av dei viktigaste tenestene vi leverer, nemleg dei prehospitale tenestene, eller i daglegtale ambulansetilbodet, skriv direktøren i Helse Førde i eit innlegg i Fjordabladet.

Har 48 minutt ventetid på ambulanse – no kan dei måtte vente enda lenger

2019-09-25 at 12:08:42 0 comments

Folk i utkantbygdene i Sogn og Fjordane har risikert ei ventetid på inntil ein time for ambulanse. No kan ambulansetilbodet verte svekka ytterlegare, skriv NRK Sogn og Fjordane.

Plan for ambulansetenesta i Helse Førde er klar: – Det er ikkje realistisk å nå alle innanfor responstida

Plan for ambulansetenesta i Helse Førde er klar: – Det er ikkje realistisk å nå alle innanfor responstida

2019-09-25 at 11:28:04 0 comments

– Den nye prehospitale planen er klar, melder Helse Førde. No skal den ut på høyring, skriv Firda. Meir Sogn Avis: Vil fjerna ambulansar – dette svekkjer beredskapen i Sogn (krev innlogging)  – Eg er svært oppteken av at kommunar og andre interessentar skal få høve til å stille spørsmålRead More