ambulansefag

Stor søkning til bachelor i prehospitalt arbeid

2016-04-20 at 09:25:13 0 comments

For tredje år på rad er bacheloren i prehospitalt arbeid – paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) blant landets mest populære studier. 

Skal bli bedre på skadested

2016-03-08 at 11:17:02 0 comments

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har i løpet av det siste året kurset ni ambulansearbeidere i å organisere og lede det som har med helse å gjøre på et skadested, forteller de på sine nettsider.

Toppscore på studiebarometeret for bachelor paramedic

Toppscore på studiebarometeret for bachelor paramedic

2016-02-03 at 09:31:59 0 comments

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) undersøker hvert år hvor fornøyde norske studenter er med studiet. Bachelor-studentene i prehospitalt arbeid – paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) gir en gjennomsnittsscore på 4,6 på det såkalte Studiebarometeret. 

Olav Duun videregående begynner med studieforberedende på ambulansefag

2016-01-14 at 10:12:16 0 comments

Fra høsten 2016 blir utdanningen studieforberedende, melder de på sine nettsider.

Økt satsning på utdanning av ambulansearbeidere i Vestfold

2016-01-12 at 09:44:43 0 comments

Ambulansetjenesten i Vestfold inngår et samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole, hvor elevene som tas inn etter diverse opptaksprøver også får en intensjonsavtale om lærlingplass.

Blålysmedisin som ikke fungerer

2015-12-06 at 23:32:22 0 comments

I løpet av et døgn tar 6000 nordmenn kontakt med legevakten eller ambulansetjenesten, står det i Aftenpostens leder.

OUS trekker seg fra samarbeid om paramedicutdanning på HiL/HiG

2015-11-10 at 11:39:55 0 comments

Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Gjøvik (HIG) har i flere år samarbeidet om gjennomføring av det Nasjonale paramedicstudiet som ble etablert på HiL i 2003. HiG har tatt over det formelle ansvaret for gjennomføringen, og Sykehuset Innlandet HF vil nå bli en del av samarbeidet, skriver HIG påRead More

Ambulansefag kan bli VG2-fag i Buskerud

2015-11-09 at 10:18:52 0 comments

I morgen skal politikerne i hovedutvalg for utdanning ta stilling til om faget skal bli et tilbud for VG2-elever. Linjen blir et samarbeid mellom Vestre Viken HF, prehospitale tjenester og fylkeskommunen, meldes det i en liten snutt på NRK.

Godkjent som lærebedrift

2015-09-09 at 07:36:29 0 comments

Nå skal Finnmarkssykehuset selv styre opplæringen i ambulansefaget, melder Altaposten.

129 med rett står uten tilbud om lærlingplass i Finnmark

2015-07-23 at 09:32:52 0 comments

Blant dem er det fem som ikke har fått tilbud som ambulanselærling.