ambulansefag

Ambulanseforening ønsker seg ny ambulanseutdanning

2016-08-07 at 11:32:32 0 comments

DANMARK: Det gir god mening å ferdigutdanne ambulansearbeidere slik at de kan dosere medisin og behandle pasienter i bårerommet fra begynnelsen av, mener Dansk Ambulanceråd ifølge Dansk Radio. 

Flere studenter skal sjekkes for skikkethet

2016-07-06 at 16:00:14 0 comments

Sju nye utdanninger, blant dem paramedicutdanningen, ble lagt inn under bestemmelsene om skikkethet fra 1. juli i år og kravene skjerpes, skriver Khrono.

Stavanger vil ha bachelorutdanning i ambulansefag

2016-05-27 at 08:21:34 0 comments

En egen bachelor-utdanning i ambulansefag kan starte ved UiS. Håpet er at finansieringen kommer på plass på statsbudsjettet, melder Stavanger Aftenblad.

Stor søkning til bachelor i prehospitalt arbeid

2016-04-20 at 09:25:13 0 comments

For tredje år på rad er bacheloren i prehospitalt arbeid – paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) blant landets mest populære studier. 

Skal bli bedre på skadested

2016-03-08 at 11:17:02 0 comments

Ambulansetjenesten i Sykehuset Østfold har i løpet av det siste året kurset ni ambulansearbeidere i å organisere og lede det som har med helse å gjøre på et skadested, forteller de på sine nettsider.

Toppscore på studiebarometeret for bachelor paramedic

Toppscore på studiebarometeret for bachelor paramedic

2016-02-03 at 09:31:59 0 comments

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) undersøker hvert år hvor fornøyde norske studenter er med studiet. Bachelor-studentene i prehospitalt arbeid – paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) gir en gjennomsnittsscore på 4,6 på det såkalte Studiebarometeret. 

Olav Duun videregående begynner med studieforberedende på ambulansefag

2016-01-14 at 10:12:16 0 comments

Fra høsten 2016 blir utdanningen studieforberedende, melder de på sine nettsider.

Økt satsning på utdanning av ambulansearbeidere i Vestfold

2016-01-12 at 09:44:43 0 comments

Ambulansetjenesten i Vestfold inngår et samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole, hvor elevene som tas inn etter diverse opptaksprøver også får en intensjonsavtale om lærlingplass.

Blålysmedisin som ikke fungerer

2015-12-06 at 23:32:22 0 comments

I løpet av et døgn tar 6000 nordmenn kontakt med legevakten eller ambulansetjenesten, står det i Aftenpostens leder.

OUS trekker seg fra samarbeid om paramedicutdanning på HiL/HiG

2015-11-10 at 11:39:55 0 comments

Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Gjøvik (HIG) har i flere år samarbeidet om gjennomføring av det Nasjonale paramedicstudiet som ble etablert på HiL i 2003. HiG har tatt over det formelle ansvaret for gjennomføringen, og Sykehuset Innlandet HF vil nå bli en del av samarbeidet, skriver HIG påRead More