ambulansebåt

Avtale ikke underskrevet ennå

2018-11-25 at 13:28:50 0 comments

Fem uker før ambulansebåten Alden på Bjarkøy blir tatt ut av tjeneste, foreligger det fortsatt ingen avtale om beredskapsferge, ifølge Harstad Tidende (krever innlogging).

Krever at departementet tar ambulansebåtsaken

2018-11-19 at 14:41:24 0 comments

– Kynisk perspektiv der økonomisk innsparing går foran menneskeliv, mener Harstad kommunestyre, ifølge Harstad Tidende.

Ambulansebåtanbud: – Sykehusinnkjøp HF setter på reversen. Det er ikke et sekund for tidlig

2018-11-03 at 10:57:06 0 comments

– Så håper og tror vi at man nå kommer fram til et anbudsdokument som tar alle nødvendige hensyn, skriver redaktør Rolf Edmund Lund på lederplass i Altaposten.

Vurderer å trykke på pauseknappen i ambulansesaken

2018-10-29 at 15:15:04 0 comments

Styreleder Ansgar Gabrielsen i UNN har bedt om at styret i møtet 15. november får en ny orientering om beredskapen i øyriket, ifølge Harstad Tidende (krever innlogging).

Utvider anbudsfristen på ambulansebåt

2018-10-21 at 09:14:04 0 comments

Fristen for å levere inn anbud på båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark utvides, melder Altaposten.

Ambulansebåt-nedleggelsen: – Sykehusøkonomien er en stor utfordring

2018-10-16 at 09:17:28 0 comments

Det var høy temperatur under folkemøtet om nedleggelsen avambulansebåten, forteller Harstad Tidende (krever innlogging).

Anbudet for båtambulansetjenesten: – Vel og bra for Mjøsa, men ikke for Lopphavet

2018-10-09 at 11:17:13 0 comments

– Anbudet må lages på nytt, mener lederen i Finnmark legeforening, ifølge Altaposten (krever innlogging).

Ambulansebåtvedtak står fast

2018-10-06 at 11:24:27 0 comments

UNNs styrevedtak om å utsette nedleggelsen av ambulansestasjoner på Senja, får ingen konsekvenser for ambulansebåten, skriver NRK.

Forlenger avtalen for båtambulansen

2018-10-02 at 14:04:01 0 comments

Loppa legeskyssbåter har skrevet en ny kontrakt med Finnmarkssykehuset, melder Altaposten.

Båtambulansetjenesten lyses ut på anbud

2018-10-01 at 11:24:46 0 comments

Båtambulansetjenesten i Vest-Finnmark lyses nå ut på anbud. Anskaffelsesdokumentene er klar og kunngjøringsprosessen er igangsatt. Anskaffelsen gjelder døgnkontinuerlig drift av ambulansebåt stasjonert i Øksfjord, siterer Radio Nordkapp en pressemelding fra Finnmarksykehuset.