traumeomsorg

Oksygen til traumepasienter? Maks saturasjon på 94-96%, takk!

Oksygen til traumepasienter? Maks saturasjon på 94-96%, takk!

2019-03-06 at 10:04:49 0 comments

Nå har det kommet en kunnskapsoppsummering fra et internasjonalt ekspertpanel, som ble publisert i British Medical Journal i oktober i fjor (BMJ 2018; 363: k4169). Tolkningen er fortsatt at oksygen ikke nødvendigvis er bra hvis saturasjonen er bare noenlunde, skriver NKT Traume.

Nesten halvparten av alle traumepasienter er ruset

Nesten halvparten av alle traumepasienter er ruset

2019-02-25 at 11:23:36 0 comments

En ny nasjonal pilotstudie viser at nesten halvparten av alle alvorlig skadde pasienter som behandles av traumeteam på norske sykehus er påvirket av alkohol, illegale rusmidler eller ytelseshemmende legemidler, skriver TV 2.

Livreddende førstehjelp ved blødning og penetrerende skader – en gang til

Livreddende førstehjelp ved blødning og penetrerende skader – en gang til

2019-02-20 at 09:57:45 0 comments

I samarbeid med Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping er NKT og PLIVO-gruppen til NKT Traume i ferd med å lage Scandinavian Chapter of Stop the Bleed Educational Consortium, skriver NKT Traume.

Penetrerende skader – behandling på skadested? Svaret er NEI!

Penetrerende skader – behandling på skadested? Svaret er NEI!

2019-02-20 at 09:39:25 0 comments

Flere studier har forsøkt å avklare om transport med privatbiler, politibiler eller ambulanse er mest hensiktsmessig etter penetrerende skader, skriver NKT Traume.

Sykehussamling på Gaustad svekker akuttmedisinsk beredskap i halve Norge

2019-02-05 at 14:43:04 0 comments

Samling på Gaustad er et prestisjeprosjekt for sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus, uten pasienten i fokus, skriver Nils Oddvar Skaga fagansvarlig overlege i traumatologi, avdeling for anestesiologi, akuttklinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål i et innlegg i Aftenposten.

Ingen gunstig effekt av hypotermibehandling etter traumatisk hjerneskade

Ingen gunstig effekt av hypotermibehandling etter traumatisk hjerneskade

2019-01-09 at 09:31:50 0 comments

Laboratoriestudier av hypotermi etter hjerneskade har også vist betydelig effekt, spesielt om hypotermi ble indusert tidlig etter skade. Det har derfor vært knyttet store forventninger til at denne behandlingen også skulle vise seg å være gunstig i kliniske studier, skriver Guttorm Brattebø på NKT Traumes nettsider.

Ny podkastepisode: Hvordan gi gode rapporter i traumemottak

Ny podkastepisode: Hvordan gi gode rapporter i traumemottak

2018-11-30 at 10:22:41 1 comment

Handover er høyrisikosport: Hvordan gjøre en overlevering robust når pasienten er kjempedårlig og det koker skikkelig i kålen? Hva ønsker et traumeteam seg aller mest? 

Nasjonalt traumeregister: 78 prosent skadde kommer inn med bakkeambulanse

Nasjonalt traumeregister: 78 prosent skadde kommer inn med bakkeambulanse

2018-11-30 at 10:21:01 0 comments

12 prosent kommer inn med luftambulanse. 

Når et knivstikk i magen ikke er drapsforsøk

2018-11-07 at 19:55:12 0 comments

Flere bærer kniver når de ferdes i byen, og flere er villige til å bruke dem. Av og til brukes kniven i forbindelse med et ran, noen ganger er det et oppgjør, andre episoder startet som en krangel. Kniven kommer frem sjokkerende raskt, og den hugger gjennom hud, muskler, blodårerRead More

Redder liv med filtrert fullblod

Redder liv med filtrert fullblod

2018-10-26 at 10:49:18 0 comments

Luftambulansen i Bergen var trolig først i verden da de for fem år siden begynte å fly av gårde med filtrert fullblod i stedet for saltvann, skriver Bergens Tidende.