traumeomsorg

Gransker sykehus for juks

2010-10-24 at 22:42:19 0 comments

Lillehammer sykehus har fått betalt for behandling av et mye større antall traumer enn det som er naturlig ut fra sykehusets størrelse.

Vil ha traumemottak ved alle sykehus

2010-10-23 at 08:15:46 0 comments

Aksjonskomitéen for Narvik sykehus vil at alle lokalsykehus i Helse Nord skal ha kompetanse til å behandle traumepasienter.

Går for to traumesykehus

2010-10-01 at 07:45:22 0 comments

NESNA: Et enstemmig Nesna formannskap går for etablering av to traumesykehus på Helgeland.

Kirurg slakter Fonna-rapport

2010-09-27 at 14:12:13 0 comments

I en 22 siders lang kommentar går Arbeidsgruppen ved Stord sjukehus kraftig ut mot konsekvensanalysen som utreder det kirurgiske tilbudet ved Stord sjukehus og de fremtidige akuttfunksjonene ved Odda sjukehus

Stedet for innlandets mest alvorlige skader

2010-08-31 at 12:02:19 0 comments

Sykehuset i Lillehammer tar imot flest pasienter med svært alvorlige skader i Hedmark og Oppland. 70 prosent av disse pasientene kommer hit. Strategidokumentet antyder færre sykehus med kirurgisk akuttberedskap, og det betyr også at de prehospitale tjenestene (herunder ambulansetjenesten) må styrkes.

Akuttmedisinsk utdanning i USA

2010-08-27 at 08:20:09 1 comment

USA har, i likhet med rundt 30 nasjoner i verden, en egen spesialitet innen akuttmedisin. I Tidsskrift for Den norske legeforening gir L P Bjørnsen en kort skildring av hvordan spesialistutdanningen i USA fortoner seg.

Nasjonal traumerapport – HOD må på banen

Nasjonal traumerapport – HOD må på banen

2010-08-25 at 09:47:21 0 comments

Det har snart gått fire år siden en arbeidsgruppe leverte Nasjonal traumerapport til myndighetene og fagmiljøene. Den anbefaler et nasjonalt traumesystem for å få et bedre utkomme og høyne overlevelsesraten til hardt skadde i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke fulgt opp signalene.

Nasjonalt traumeregister

Nasjonalt traumeregister

2010-08-25 at 09:40:26 0 comments

Ny og forenklet registrering av traumer skal gjøre det lettere å forske og sammenligne kvalitet på tvers av landegrenser eller i samme land.

Registrerer traumedata ulikt

2010-07-31 at 08:00:22 0 comments

Det er en lang vei å gå for å få lik registrering av hardt skadde pasienter, viser doktorgradsarbeid.

Føler seg overkjørt i traumesaka

2010-06-11 at 10:13:00 0 comments

Fagfolk og politikere krever ny utsettelse i traumesaka. I dag skal Helse Nord-ledelsen møte i løvens hule i Sandnessjøen.