traumeomsorg

Riktig bruk av traumeteam

2013-01-09 at 12:28:20 0 comments

Ved å bruke fullt traumeteam ved antatt alvorlig skade og begrenset traumeteam ved antatt lettere skade begrenses underforbruk av traumeteamet.

Flere overlever alvorlige ulykker

2012-07-16 at 08:42:55 0 comments

Sommeren er høysesong for trafikkulykker, men stadig flere overlever alvorlige ulykker.

22/7: Tilfeldig varsling av prehospitalt personell

22/7: Tilfeldig varsling av prehospitalt personell

2011-12-15 at 13:18:58 0 comments

Oslo Universitetssykehus’ egen gjennomgang av terrorhendelsene 22. juli viser at det var vanskelig å varsle prehospitalt personell, og at AMK-strukturen bør utredes for å sikre mer robusthet.

– Takk for innsatsen

2011-09-13 at 15:23:03 0 comments

De fleste pasientene etter 22.7 er nå utskrevet fra Oslo universitetssykehus og arbeidet med oppsummeringer og evalueringer er godt i gang.

Ambulanseforum nr. 4 2011

Ambulanseforum nr. 4 2011

2011-09-06 at 09:31:49 2 comments

Dette nummeret av Ambulanseforum er viet i sin helhet til akuttkjedens innsats under terroren i regjeringskvartalet og den grusomme massakren på Utøya. Ta en titt på innholdet her.

Konferanseprogram

Konferanseprogram

2011-08-26 at 09:07:55 0 comments

Her er en oppdatert pdf av konferanseprogrammet med foredragstemaer, priser og påmeldingsinformasjon.

Ti på topp – fagstoff

Ti på topp – fagstoff

2010-12-21 at 07:00:07 0 comments

Følger du med faglig? Her er sakene vi har lagt ut på fagstoff som ble mest lest i år.

Behandling av alvorlig skadde pasienter

2010-12-20 at 15:40:00 0 comments

Helse Sør-Øst RHF etablerer nå system for traumebehandling. Det skal gjøre behandlingen enda bedre, mer forutsigbar og mer samordnet for alvorlig skadde pasienter.

Bedre behandling av alvorlig skadde pasienter

2010-12-14 at 12:36:51 0 comments

Styret i Helse Nord har i dag vedtatt at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø blir regionalt traumesenter, og Nordlandssykehuset Bodø blir traumesykehus nivå 2. De skal ha oppdatert og spisset kunnskap til å utføre den avanserte traumebehandlingen som kreves.

Gransker sykehus for juks

2010-10-24 at 22:42:19 0 comments

Lillehammer sykehus har fått betalt for behandling av et mye større antall traumer enn det som er naturlig ut fra sykehusets størrelse.