traumeomsorg

Nå står slaget om fremtidens akuttsykehus

Nå står slaget om fremtidens akuttsykehus

2015-09-09 at 09:14:23 0 comments

For pasienter med alvorlige skader er det ikke dokumentert at lenger transporttid for å nå et sykehus som behandler flere pasienter øker overlevelse eller bedrer resultatet – dersom alle ledd i behandlingskjeden fungerer, skriver Torben Wisborg, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, på NKT-Ts nettsider.

Selvgransking på traumesenteret

Selvgransking på traumesenteret

2015-08-04 at 08:51:24 0 comments

At skjemaveldet stjeler tid fra pasientbehandling, er noe mange enes om både blant ambulansepersonell og inne på sykehusene. Men hva om man bruker målinger og tall til noe fornuftig?

Redder ureddbare liv med REBOA

2015-07-10 at 10:20:42 0 comments

På London Trauma Conference fortale Sammy Sadek om resuscitativ endovaskulær ballongokklusjon av aorta (REBOA), som er en relativt nyinnført prosedyre prehospitalt.

Nødtorakotomi beskrevet i Tidsskriftet

2015-07-09 at 22:12:44 0 comments

En mann ble påført multiple knivstikk. Han var initialt våken og snakket med prehospitalt personell, som registrerte svak carotispuls ved avreise fra skadestedet, står det i beskrivelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Det blir fire forskerstillinger på traumatologi

2015-06-08 at 15:23:23 0 comments

NKT-T (Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi) er i ferd med å opprette forskerstillinger i samarbeid med de fire medisinske fakultetene i Norge.

Helseministeren går til frontalangrep på Legeforeningen

2015-06-05 at 09:31:22 0 comments

Legeforeningen kommer med tydelige krav som innebærer en sentralisering og et kutt av akuttilbudet i mange norske sykehus. Det sier helseminister Bent Høie (H) til NRK Norge.

Større sykehus gagner ikke pasienten

2015-06-01 at 12:58:32 0 comments

Nyere forskning tyder på at sammenslåinger av sykehus går negativt ut over både pasientbehandling og økonomi, skriver Torgeir Bruun Wyller, professor Oslo universitetssykehus på NRK Ytring.

– Flere skadde vil dø med lang reisetid

2015-05-28 at 14:32:40 0 comments

Oslo (NTB): En akuttmedisinsk arbeidsgruppe mener flere vil dø dersom reisetiden til nærmeste akuttkirurg øker. Samtidig vurderer regjeringen å kutte i lokalsykehusenes akuttkirurgiske tilbud, siterer Adressa.

Lanserer ny traumeplan i digital utgave

2015-04-17 at 08:54:21 0 comments

– Den digitale formen gjør at vi ikke må vente ti år før neste revidering, forklarer lederen av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi til Dagens Medisin.

Unge designere hindrer livstruende nedkjøling

Unge designere hindrer livstruende nedkjøling

2015-04-16 at 07:01:12 0 comments

Øystein Helle Husby, Per-Johan Sandlund og Linda Natalia Tunheim har utviklet en pumpe som hindrer nedkjøling av skadde pasienter, slik at de ikke blør til døde. Nå er designerne blant vinnerne i designkonkurransen Unge talenter 2015, melder Pressenytt.