traumeomsorg

Pasienter får blod i ambulansen

Pasienter får blod i ambulansen

2017-03-24 at 09:59:21 0 comments

Uppsala län blir først i Sverige med å kunne gi blod til pasienter allerede i ambulansen. Med dette håper man å kunne redde flere liv, skriver Sveriges Televison.

Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon

Representantforslag om å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon

2017-03-23 at 10:29:31 0 comments

Stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen foreslår å sikre skadde pasienters tilgang til akuttsykehus med traumefunksjon dersom transporttid til traumesenter er over 45 minutter, ifølge Stortinget Dokument 8:68 (2016-2017).

Den vanskelige akuttkirurgien

2017-03-12 at 18:44:19 0 comments

I dag har vi mer enn 60 sykehus med akuttkirurgi. Det kan vi ikke ha lenger, og jeg skal forklare hvorfor, skriver Inge Glambek, seksjonsoverlege generell kirurgi, Haraldsplass Diakonale sykehus og leder Norsk kirurgisk forening i Bergens Tidende.

Godtok ikke forslaget om nedleggelse

2017-03-10 at 09:11:42 0 comments

Styret i Helse Sør-Øst har avslått forslaget om å legge ned akuttberedskapen ved sykehuset i Flekkefjord, melder Fedrelansvennen.

Har avdekket mangler ved sykehusprosess

2017-03-08 at 08:56:18 0 comments

Styret i Helse Sør-Øst, har sett på hvordan Sørlandet sykehus har gått fram i saken om nedleggelse av funksjoner ved Flekkefjord sykehus. Ikke alt er etter boka, skriver NRK Sørlandet.

Styreleiaren si dobbeltstemme sikra fleirtal for nedlegging

2017-03-07 at 15:25:32 0 comments

 Innbyggjarane i Odda har protestert i årevis. Men i dag gjekk styret i Helse Fonna inn for å leggja ned det akuttkirurgiske tilbodet ved sjukehuset, skriv NRK Hordaland.

Undertriage ved traumemottak – særlig ved hodeskader hos eldre

Undertriage ved traumemottak – særlig ved hodeskader hos eldre

2017-03-06 at 09:31:22 0 comments

Pasienter som er særlig utsatt for undertriage er eldre, pasienter med isolerte hodeskader og pasienter som flyttes mellom sykehus, informerer Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi på sin nettside.

Sp og SV varsler omkamp om nedlegging av akuttkirurgien ved Odda sjukehus

2017-03-01 at 16:02:37 0 comments

– Vi frykter dette kan bli starten på slutten for sykehuset, sier Kjersti Toppe. – Norske politikere må innse at vi styrer Norge, ikke Danmark, sier Audun Lysbakken, ifølge NRK Hordaland.

Etikk og estetikk ved prehospital torakotomi

2017-02-15 at 14:41:34 0 comments

Siden den prehospitale luftambulansetjenesten er offentlig finansiert, er det av allmenn interesse hvordan den er organisert og hvordan midlene blir prioritert, skriver Kjetil Søreide, Morten Vetrhus, Clemens Weber i et innlegg i Tidsskriftet.

Ny nasjonal traumeplan endelig i ferd med å bli vedtatt

Ny nasjonal traumeplan endelig i ferd med å bli vedtatt

2017-02-13 at 12:39:12 0 comments

Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 ble levert til fagdirektørene i de regionale helseforetak i september 2015. Nå blir det endelig fortgang i implementeringen, melder Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi.