Akuttkjeden

Stor misnøye med SOS-Alarm

Stor misnøye med SOS-Alarm

2009-04-20 at 10:00:32 0 comments

Redningstjenesten slår alarm: Gotland kommer til å bytte operatør, og går mot adskilte operatørordning for brann og redning, og trolig helse.

Dårligst på nødnummer

2009-04-14 at 11:14:23 0 comments

112-sentralen i Telemark havner helt på bunnen i en landsomfattende undersøkelse.

Felles nødnummer og nødsentraler

Felles nødnummer og nødsentraler

2009-04-07 at 21:12:09 0 comments

Kan man få til begge deler like godt som før eller bedre for helsevesenets del? Dette blir det store spørsmålet etter den andre og siste dialogkonferansen om felles nødnummer.

Svartid på nødtelefon i Norge

2009-04-03 at 14:26:23 0 comments

Den statlige utredningsgruppen for felles nødnummer har fått Norstat til å gjennomføre en undersøkelse av hvor raskt nødetatene svarer på nødsamtaler. Helsevesenet svarer raskest, men ikke like raskt som 112 i Sverige.

Vold og trusler på akuttmottaket

2009-04-02 at 08:46:53 0 comments

Vold og trusler er et betydelig problem for de ansatte ved akuttmottaket på Sykehuset Telemark. Det siste året har de opplevd både knivstikking, slag, spark og trusler

Ny rapport om de prehospitale tjenestene

2009-03-13 at 11:40:29 0 comments

En arbeidsgruppe som har gått gjennom de prehospitale tjenester med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenestene overleverte fredag 13. mars sin rapport til statssekretær Dagfinn Sundsbø. Arbeidsgruppa mener blant annet at ambulansetjenesten må eies og drives av helseforetakene, og at det bør opprettes bachelor paramedicutdanning i Norge.

– Felles nødnummer og fellessentraler er ikke en fordel

2009-03-11 at 09:13:43 0 comments

Intervju i Politiforum: Seksjonsoverlege og leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø, er svært skeptisk til en sammenslåing av nødmeldesentralene for politi, brann og helse.

AMK-operatør tatt ut av tjeneste

AMK-operatør tatt ut av tjeneste

2009-03-09 at 10:44:44 0 comments

En AMK-operatør i Haugesund brøt instruksen og unnlot å kontakte lege ved to tilfeller. Pliktbrudd, mener Fylkeslegen i Hordaland.

Ringte nødnummeret 350 ganger

2009-02-16 at 13:55:35 0 comments

På fredagskvelden begynte mannen å ringe SOS Alarm, og brukte et grovt seksuelt språk når han snakket med operatørene. Det gikk så langt at de måtte ringe politiet som dro hjem til mannen og beslagla telefonene hans.

Få kjenner til felles nødnummer

Få kjenner til felles nødnummer

2009-02-14 at 13:38:37 1 comment

En europeisk undersøkelse viser at bare en av fire europeere vet at EUs felles nødnummer 112 kan ringes i alle medlemsland. Og nesten tre av ti som har ringt nummeret i utlandet har dessuten opplevd språkproblemer.