Nødmeldetjeneste

Helsetilsynet sier nei til felles nødnummer

2009-10-29 at 15:25:37 0 comments

Mener det vil føre til et dårligere akuttmedisinsk tilbud og dårligere styring med helsetjenestens ressurser.

112: Siste frist for høringsuttalelse

112: Siste frist for høringsuttalelse

2009-10-28 at 12:58:11 0 comments

I dag er siste frist for høringsuttalelse om Forslaget til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Så langt er det ikke så mange fra helsesektoren som har gitt sin høringsuttalelse.

De kritiske rapportene Regjeringen fikk utsatt

2009-10-26 at 10:51:32 0 comments

Riksrevisjonen er kritisk til forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland, internkontrollen i NAV, Forsvarsbygg, store forsinkelser i nødnettprosjektet, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Dette er de kritiske rapportene regjeringen fikk utsatt til etter valget.

Nyttig om akuttmedisinsk kommunikasjon

Nyttig om akuttmedisinsk kommunikasjon

2009-10-26 at 10:32:44 0 comments

KoKom har laget en håndbok med beskrivelse av de viktigste regler, forskrifter og lover samt struktur, funksjon og samhandling i vår nasjonale nødmeldetjeneste.

Ville ikke sende ambulanse

2009-10-25 at 10:27:14 0 comments

Ansiktet var dekket av blod og hun klarte ikke å reise seg. Ansatte ved 7-Eleven reagerer på at det ikke ble sent ambulanse fordi kvinnen muligens hadde drukket.

Ønsker nødsentral i Haugesund

2009-10-18 at 21:01:47 0 comments

Haugesund kommune støtter forslaget om ett felles nødmummer. Formannskapet ser behovet for større samordning av nødmeldetjenesten, og ønsker at en av de nye nødsentralene blir plassert i Haugesund

Får ikke satt opp nødnettmaster

2009-10-07 at 09:24:32 1 comment

Fylkesmannen har opphevet vedtaket som gir tillatelse til montering av en antennemast, i det populære turområdet Vardåsen nær Ås sentrum.

Ambulansearbeidere i København: Situasjonen er uakseptabel

2009-10-02 at 09:16:44 0 comments

I en måned har ambulansearbeiderne i Region Hovedstaden utvist ekstremt stor fleksibilitet, men nå er det nok. Dette er uttalelsene etter gårsdagens historiske stormøte. I dag ser det ut til at Region Hovedstaden tar nye grep.

Ikkje nøgd med ambulansetenesta

2009-10-02 at 08:27:53 0 comments

Øygarden kommune er ikkje nøgd med responstida til ambulansen når noko skjer i kommunen.

Holder tilbake ambulanser

2009-09-28 at 09:42:34 0 comments

– Vi forsøker å holde tilbake ambulanser slik at vi har beredskap for alvorlige hendelser. Overforbruk av ambulanse er et relativt stort problem, sier klinikksjef Jørgen Einerkjær.