Nødmeldetjeneste

Ambulanseforum nr. 2 2009

Ambulanseforum nr. 2 2009

2009-05-08 at 10:51:24 0 comments

Ambulanseforum nr. 2 ble trykket i natt. Tykkere og mer innholdsrikt enn på lenge.

– AMK må ha samisktalende

2009-05-06 at 15:30:36 0 comments

Brannsjefen i Karasjok frykter at myndighetene ikke forstår alvoret før språkproblemer fører til at en ulykke ender med tragisk utfall.

Ventet 40 minutter på ambulansen

2009-05-04 at 08:06:58 0 comments

Hentet av Sea King: En eldre kvinne måtte vente i 40 minutter på hjelp etter en utforkjøring ved Jergul, fire mil utenfor Karasjok. Grunnet feilinformasjon rykket ambulansemannskaper ut fra Kautokeino i stedet for fra Karasjok.

Stor misnøye med SOS-Alarm

Stor misnøye med SOS-Alarm

2009-04-20 at 10:00:32 0 comments

Redningstjenesten slår alarm: Gotland kommer til å bytte operatør, og går mot adskilte operatørordning for brann og redning, og trolig helse.

Dårligst på nødnummer

2009-04-14 at 11:14:23 0 comments

112-sentralen i Telemark havner helt på bunnen i en landsomfattende undersøkelse.

Felles nødnummer og nødsentraler

Felles nødnummer og nødsentraler

2009-04-07 at 21:12:09 0 comments

Kan man få til begge deler like godt som før eller bedre for helsevesenets del? Dette blir det store spørsmålet etter den andre og siste dialogkonferansen om felles nødnummer.

Svartid på nødtelefon i Norge

2009-04-03 at 14:26:23 0 comments

Den statlige utredningsgruppen for felles nødnummer har fått Norstat til å gjennomføre en undersøkelse av hvor raskt nødetatene svarer på nødsamtaler. Helsevesenet svarer raskest, men ikke like raskt som 112 i Sverige.

Vold og trusler på akuttmottaket

2009-04-02 at 08:46:53 0 comments

Vold og trusler er et betydelig problem for de ansatte ved akuttmottaket på Sykehuset Telemark. Det siste året har de opplevd både knivstikking, slag, spark og trusler

Ny rapport om de prehospitale tjenestene

2009-03-13 at 11:40:29 0 comments

En arbeidsgruppe som har gått gjennom de prehospitale tjenester med hovedvekt på AMK-sentralene og ambulansetjenestene overleverte fredag 13. mars sin rapport til statssekretær Dagfinn Sundsbø. Arbeidsgruppa mener blant annet at ambulansetjenesten må eies og drives av helseforetakene, og at det bør opprettes bachelor paramedicutdanning i Norge.

– Felles nødnummer og fellessentraler er ikke en fordel

2009-03-11 at 09:13:43 0 comments

Intervju i Politiforum: Seksjonsoverlege og leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssykehus, Guttorm Brattebø, er svært skeptisk til en sammenslåing av nødmeldesentralene for politi, brann og helse.