Nødmeldetjeneste

Språkproblemer fører til dårlig behandling

2009-12-03 at 10:30:01 1 comment

Språklige problemer mellom pasienter og helsepersonell får stadig oftere fatale konsekvenser. Det ser Helsetilsynet i antall klager de får tilsendt.

Utan naudtelefon i to timar

2009-11-27 at 13:02:31 0 comments

Ingen oppdaga at naudlinja var kutta.

Truet med å drepe AMK-operatør

2009-11-27 at 12:57:30 0 comments

Fikk 120 dager i fengsel.

AMK var varslet om veistengingen

2009-11-15 at 11:20:24 0 comments

Teknisk etat i Verdal kommune hadde gjort jobben sin.

Direktørstaben vaksinert

2009-11-13 at 21:00:45 0 comments

Ambulansepersonell ubeskyttet i felten: Ba om å få svineinfluensavaksinen av kolleger. Ville ikke vente på fastlegen sin.

Blålys mot 112

2009-11-13 at 07:02:06 0 comments

Mandag 16. november skal direktørene i de fire regionale helseforetakene møtes for å avgi en felles uttalelse. Alle departementene er positive til å prøve ut felles nødmeldingssentral. Det spesielle er at Helse- og omsorgsdepartementet sier ja, mens Helsedirektoratet, Helsetilsynet og helseforetakene sier nei.

Ambulanse hindret av veiarbeid – person døde

2009-11-12 at 21:13:04 0 comments

To ambulanser ble hindret av veiarbeid under et akuttoppdrag i Verdal onsdag og ble fem minutter forsinket. Da legen kom frem var pasienten allerede død.

HLR blant lekfolk

2009-11-12 at 09:47:34 0 comments

Tromsø er på Skandinaviatoppen når det gjelder livredning.

Sunn skepsis til 112

2009-11-12 at 09:26:21 0 comments

Helse Bergen mener ønsket om ett felles nødnummer er et tilbakeskritt.

Mann ringte 43 falske nødandrop

2009-11-09 at 08:04:45 0 comments

Tre ganger ble ambulanse sendt ut til ham.