Nødmeldetjeneste

Hastevedtak flytter ansvar for luftambulanse fra Ålesund til Trondheim

Hastevedtak flytter ansvar for luftambulanse fra Ålesund til Trondheim

2017-11-17 at 15:11:48 0 comments

Onsdag denne uka fattet direktørene i Helse Midt-Norge et vedtak som flytter alarmeringen av helikopteret i Ålesund fra AMK-sentralen her til AMK Sør-Trøndelag, ved St. Olavs hospital, melder Tidens Krav.

SOS Alarm granskes etter flere feilprioriteringer

2017-11-13 at 10:22:09 0 comments

Tre hendelser ved SOS Alarm (nødnummer 112) i Sverige er anmeldt etter at symptomer ble feilbedømt hos alvorlig syke personer som ringte og ba om hjelp. En av pasientene var død når ambulansen kom fra. Det skriver Vårdfokus. 

Vet du hva som skjer når du ringer 1-1-3?

Vet du hva som skjer når du ringer 1-1-3?

2017-11-09 at 15:07:05 0 comments

I Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus forsker vi på hvordan nødsamtalene mellom innringer og 1-1-3 kan bli bedre, og hvordan både publikum og de som svarer i telefonen kan øve for å få til god kommunikasjon om det viktigste, skriver Jo Kramer-Johansen, overlege Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) påRead More

Møre og Romsdal får felles nødsentral

2017-10-27 at 10:12:38 0 comments

I desember får operasjonssentralene til politiet og brannvesenet i Møre og Romsdal en felles nødsentral, melder NRK Møre og Romsdal. 

Anmeldt for falsk AMK-melding

2017-10-26 at 15:08:39 0 comments

En gutt i slutten av tenårene er politianmeldt etter at han i går kveld ringte inn en falsk melding til AMK-sentralen.

– Sverige trenger trygghetsnavet SOS Alarm

2017-10-18 at 15:04:53 0 comments

At SOS Alarm ikke har kompetanse til å prioritere helseoppdrag er usant. Her jobber leger, sykepleiere og SOS-operatører sammen for å gjøre sikre vurderinger. Sverige trenger en samordnet nødmeldetjeneste – dyrebar tid må aldri mistes, svarer Maria Khorsand, direktør i SOS Alarm i Dagens Samhälle.

– SOS Alarm klarer ikke oppdraget sitt

2017-10-18 at 12:46:08 0 comments

Hver dag risikeres pasientsikkerheten når pasienter feilbedømmes av SOS-operatører. SOS Alarm har ikke de ressurser eller den kompetanse som kreves for å gjøre en sikker ambulanseprioritering, skriver sykepleier Per-Anders Nordström som nå forlater SOS Alarm i Dagens Samhälle.

Har fått millioner for å slå sammen 110- og 112-sentralen

2017-10-18 at 08:49:35 0 comments

Sentralene til politiet og Brann og redning i Tromsø skal samlokaliseres. Nå er pengene på plass, melder iTromsø.

10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

2017-10-12 at 23:18:00 0 comments

Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår, ifølge Dagens Medisin.

Ukvalifisert lege hadde nøkkelrolle hos 1813 da 17-åring døde av meningitt

2017-10-11 at 09:45:50 0 comments

DANMARK: Eksperter sår tvil om kompetansen hos rådgivende leger hos Region Hovedstadens akuttelefon 1813, melder Danmarks Radio.