Nødnummerdebatt

Vil stanse felles nødnummerprosjekt

2012-10-16 at 07:52:46 0 comments

I går fortalte Dagsrevyen at Helsedirektoratet prøver å stanse prosjektet i Drammen.

Foredrag på AmbulanseForum 2012

2012-10-07 at 21:57:03 3 comments

Her samler vi alle foredragene fra AmbulanseForum 2012 i pdf-format. Vi jobber med å få tak i alle.

Ikke ødelegg – folket trenger 113!

2012-09-10 at 13:34:45 0 comments

Behold 113 og AMK, skriver forfatterne av dette leserinnlegget, og viser til dårlige erfaringer fra Finland som nylig gjennomførte sammenslåing til ett nødnummer.

Uenighet om ett nødnummer

2012-08-30 at 15:18:40 0 comments

Brannsjefen i Østre Agder brannvesen vil ha ett nødnummer i fremtiden, men fylkeslegen i Vest-Agder er kritisk til dette.

113 fungerer

2012-08-30 at 10:33:46 0 comments

Det er et dårlig forslag å avvikle det medisinske nødnummeret 113, skriver Bjørn Inge Larsen, helsedirektør i Helsedirektoratet og Geir Sverre Braut, fungerende direktør i Statens helsetilsyn

– Ett nødnummer bør være nok

2012-08-30 at 10:13:07 1 comment

Det er i Norge til sammen 68 nødsentraler. Alle bør kunne nås med ett eneste nummer, 112, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vil ikke ha 112 som eneste nødnummer

2012-08-29 at 10:07:50 0 comments

Protestene mot planene om å ha bare ett nødnummer i Norge, er så kraftige at det hele kan bli avlyst.

Faremos dårlige rådgivere

2012-08-22 at 14:34:11 0 comments

Erfaringer fra andre land viser at felles nødnummer øker responstider og ressursbruk, skriver Guttorm Brattebø, ambulansesjef i Helse Bergen og Mads Gilbert, overlege i akuttmedisinsk klinikk ved UNN i et innlegg i Dagbladet.

Fortsatt nei til felles nødnummer

2012-08-18 at 07:03:54 0 comments

Debatten om felles nødnummer tas opp igjen som følge av 22.juli-kommisjonens rapport.

Overlege raser mot prøveprosjekt med felles nødnummer

2012-08-17 at 09:13:35 0 comments

Nå vil justis- og beredskapsministeren slå sammen nødnumrene for politi, helse og brann. Dette reagerer imidlertid fagmiljøene sterkt på.