luftambulanse

Diskusjon om hjertestans og ekstubering

2010-04-23 at 06:57:19 0 comments

Beef: I Tidsskriftet for Den norske legeforening har de en spalte som heter «Noe å lære av». Her beskrives en ekstubering i luftambulansen på en hjertestans pga at pasienten var urolig, noe andre fra luftambulansetjenesten er kritisk til at er noe å lære av.

11 tilfeller med behov for helikopter

2010-04-21 at 00:49:49 0 comments

På grunn av askeskyene over landsdelen har ambulansehelikopteret stått på bakken i helgen, med unntak av en tur til Bergen søndag kveld.

Planlegger for langvarige utfordringer

2010-04-20 at 15:46:51 0 comments

De ansatte i helsetjenesten gjør en enestående innsats i den vanskelige situasjonen forårsaket av flystansen. – Vi må nå planlegge for at utfordringene kan bli langvarige, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse Førde får disponere legebil

2010-04-20 at 15:41:40 0 comments

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har inntil vidare stilt eitt utrykkingskøyretøy gratis til disposisjon for lege og redningsmann ved redningshelikopterbasen i Florø.

Med ambulanse til Oslo

2010-04-20 at 15:20:34 0 comments

Flyforbudet i helgen har ført til at pasienter fra Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS) er blitt kjørt med ambulanser både til Rikshospitalet i Oslo og til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Ambulanseforum nr. 2 2010

Ambulanseforum nr. 2 2010

2010-04-20 at 13:58:27 0 comments

Et innholdsrikt nummer i en innholdsrik tid. Askeskyen svever over Europa og luftambulansene har i lengre perioder, enn bare ved vanlig vinterruskevær, måttet stå på bakken av sikkerhetsgrunner. Litt om dette, og mye annet finner du i dette nummeret.

Har trengt redningshelikopter ni gonger

2010-04-17 at 14:10:11 0 comments

Etter eitt, og eitt halvt, døgn med flystopp, har Hovedredningssentralen Sør-Norge, hatt bruk for helikopter ni gonger. I dag er det åpna for flytrafikk frå Mo i Rana i Nordland til og med Banak i Lakselv i Finnmark.

Døde etter tre timer i ambulanse

2010-04-17 at 06:42:17 0 comments

En eldre mann døde i dag på Haukeland sykehus. Før han kom til Haukeland hadde han vært innom ambulansebåt, ambulansebil til Førde, og på ny i ambulanse til Haukeland.

Ekstra ressurser fra Helse Sør-Øst og Helse Midt til Helse Nord

2010-04-16 at 14:21:03 0 comments

Ambulansehelikoptre er unntatt fra flygeforbudet på grunn av aske fra Island. Alle Lufttransports og Norsk luftambulanse står likevel på bakken av sikkerhetsgrunner. NLAs helikopter i Trondheim og Seakingen på Ørlandet opererte noen timer i formiddag. For å styrke beredskapen i Helse Nord, sendes det fire ambulanser, en lederbil, fem ambulansepersonell, en anestesilege og en transportkuvøse fra Helse Sør-Øst, og en ambulanse med to ambulansearbeidere og en anestesisykepleier fra Helse Midt.

Legeforeningen ber legene stille opp

2010-04-16 at 13:28:46 0 comments

ASKESKYEN: Legepresident Torunn Janbu ber nå landets leger om å stille seg til disposisjon for lokalsykehusene i forbindelse med stillstand i lufttrafikken.