luftambulanse

Ny askestans for luftambulansene

2010-04-28 at 09:53:01 0 comments

En askesky førte onsdag formiddag til innstilling av all flyging fra Norsk Luftambulanses helikopterbaser på Dombås, Ås og Lørenskog, og rammet også Trondheim fra midt på dagen. Arendal, Ål og Førde er nå operative, men har noen begresninger på hvor de kan fly.

Flott uke i Finnmark

Flott uke i Finnmark

2010-04-23 at 11:57:17 1 comment

Den forsterkede beredskapen fra Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge skal veksle mannskap på lørdag, og det er foreløpig planlagt slik en måned framover.

Diskusjon om hjertestans og ekstubering

2010-04-23 at 06:57:19 0 comments

Beef: I Tidsskriftet for Den norske legeforening har de en spalte som heter «Noe å lære av». Her beskrives en ekstubering i luftambulansen på en hjertestans pga at pasienten var urolig, noe andre fra luftambulansetjenesten er kritisk til at er noe å lære av.

11 tilfeller med behov for helikopter

2010-04-21 at 00:49:49 0 comments

På grunn av askeskyene over landsdelen har ambulansehelikopteret stått på bakken i helgen, med unntak av en tur til Bergen søndag kveld.

Planlegger for langvarige utfordringer

2010-04-20 at 15:46:51 0 comments

De ansatte i helsetjenesten gjør en enestående innsats i den vanskelige situasjonen forårsaket av flystansen. – Vi må nå planlegge for at utfordringene kan bli langvarige, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse Førde får disponere legebil

2010-04-20 at 15:41:40 0 comments

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har inntil vidare stilt eitt utrykkingskøyretøy gratis til disposisjon for lege og redningsmann ved redningshelikopterbasen i Florø.

Med ambulanse til Oslo

2010-04-20 at 15:20:34 0 comments

Flyforbudet i helgen har ført til at pasienter fra Universitetssjukehuset i Stavanger (SUS) er blitt kjørt med ambulanser både til Rikshospitalet i Oslo og til Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

Ambulanseforum nr. 2 2010

Ambulanseforum nr. 2 2010

2010-04-20 at 13:58:27 0 comments

Et innholdsrikt nummer i en innholdsrik tid. Askeskyen svever over Europa og luftambulansene har i lengre perioder, enn bare ved vanlig vinterruskevær, måttet stå på bakken av sikkerhetsgrunner. Litt om dette, og mye annet finner du i dette nummeret.

Har trengt redningshelikopter ni gonger

2010-04-17 at 14:10:11 0 comments

Etter eitt, og eitt halvt, døgn med flystopp, har Hovedredningssentralen Sør-Norge, hatt bruk for helikopter ni gonger. I dag er det åpna for flytrafikk frå Mo i Rana i Nordland til og med Banak i Lakselv i Finnmark.

Døde etter tre timer i ambulanse

2010-04-17 at 06:42:17 0 comments

En eldre mann døde i dag på Haukeland sykehus. Før han kom til Haukeland hadde han vært innom ambulansebåt, ambulansebil til Førde, og på ny i ambulanse til Haukeland.