legevakt

Pasient med pustevansker på legevaktsentralen – døde – advarsel til sykepleier

2018-05-14 at 11:18:45 0 comments

Ektefellen til en pasient med astma tok kontakt med legevakten fordi pasienten var svært tett i luftveiene, skriver Statens helsetilsyn.

Pasient døde da hjerteinfarkt ikke ble fulgt opp – advarsel til lege

2018-05-14 at 10:30:32 0 comments

Flere av sykepleierne ga beskjed til legen om at de var uenige i hans forståelse av pasientens situasjon, ifølge tilsynsrapport. Dette skriver Sykepleien.

Superlegevakt for 100 000 innbyggere er på gang

2018-05-04 at 12:54:11 0 comments

SKIEN: En legevakt med senger for 100 000 innbyggere er på gang, forutsatt at de folkevalgt sier ja. Den skal bli på én etasje med 633 kvadratmeter, melder Telemarksavisa (krever innlogging).

Vil teste ny legevaktmodell

2018-05-01 at 23:08:18 0 comments

– Vi har ikkje noko val. Dagens legevaktordning er ikkje berekraftig og vi må finne andre løysingar. Det slo Tom Joensen fast i siste formannskapsmøtet 26. april og fekk eit einstemmig formannskap med seg på å søke om å bli med i eit pilotprosjekt i regi av Helsedirektoratet for utprøvingRead More

Når leger ber om ambulanse

Når leger ber om ambulanse

2018-04-20 at 15:10:31 0 comments

Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus har bedt om en avklaring fra Helsedirektoratet om i hvilken grad leger har anledning til å rekvirere ambulanse og beslutte hastegraden.

– Lite bruk for legevakt på kveldstid

2018-04-18 at 13:39:31 0 comments

Kommunelege Eric Takyi forteller at det er få og ganske lite alvorlige henvendelser til legene som har bakvakt etter kontortid, skriver Trønderbladet (krever innlogging).

Lege overså hjerteinfarkt – pasient døde

2018-03-20 at 00:15:27 0 comments

Legevaktlegen henviste en pasient med hjerteinfarkt til nevrologisk avdeling, med avtalt transport 1,5 døgn senere, skriver Dagens Medisin.

Ingen skal jobbe alene på legevakt

2018-03-14 at 08:52:28 0 comments

Etter at helseminister Bent Høie nylig besluttet at legevaktene allikevel ikke plikter å stille med en bakvakt som er klar til å rykke ut, er mange i uvisse. Hvordan skal vi trygge yngre leger og sikre at de gjør en god jobb? skriver flere leger i et innlegg i DagensRead More

Legevaktlege med magesmerter

2018-02-22 at 11:34:25 0 comments

«Dette må du skrive en artikkel om, dette er sjeldne greier», sa kirurgen på onsdagsvisitten. Jeg var nyoperert og hadde akkurat vært igjennom en lærerik opplevelse, forteller Torkil Færø i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Regjeringen legger omstridte legevaktskrav på is til 2020

Regjeringen legger omstridte legevaktskrav på is til 2020

2018-02-13 at 11:20:30 0 comments

Nye og strengere krav til legevaktordningen kan bety at Sinne må være legevakt døgnet rundt hele året. Nå setter helseministeren ordningen på vent, men det er hun ikke fornøyd med, ifølge NRK Nordland.