legevakt

Utmelding fra all akuttmedisin?

2010-06-18 at 22:48:47 0 comments

Større legevaktsdistrikter, og mindre mobile leger kan føre til flere ambulansevurderingsoppdrag. Da må kompetansen til ambulansepersonell styrkes på dette. Samtidig er utviklingen paradoksal, fordi samhandlingsreformen går inn for mer samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten og alle allmennleger nå må ta obligatoriske akuttmedisinske kurs.

Benbrudd på vent i Trondheim

2010-06-14 at 08:10:59 0 comments

I Trondheim behandles ikke brudd på legevakten etter klokken ni om kvelden.

Symptomer på slag, kjørt til legevakten

2010-06-11 at 14:13:47 0 comments

Pasienter med hjerneslag skal kjøres så fort som mulig til sykehus. Men moren til Erik Enoch ble kjørt til Follo legevakt.

Rullende legevakt for de skrøpeligste

2010-05-27 at 14:34:32 0 comments

I et år har det vært en legevaktbil i drift i Bærum kommune. En godt utstyrt bil som kan utføre hjertekardiogram og ta alle mulige blodprøver. Med på bilen er både lege og sykepleier. – Vi må si at dette har vært en suksess, sier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Uorganiserte legevakter i distriktene

2010-05-27 at 13:55:11 0 comments

Noen funn i Erik Zakariassens doktorgrad: Nødmeldesentralene skal varsle legevaktlegene ved rød responstilfellene, men gjorde det bare i halvparten av tilfellene. Når legevaktlegen ble varslet, rykket de ut til pasientene i 43 prosent av tilfellene. En fjerdedel av pasientene ble transportert til legevakten. Dobbelt så mange pasienter ble transportert direkte til sykehus når legevakten ikke ble varslet, sammenlignet med når legevakten ble varslet.

Ofte trusler og vold på legevakten

2010-05-20 at 14:42:01 0 comments

Ansatte i alle yrkesgrupper ved norske legevakter er ofte utsatt for trusler og vold, viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Legen kommer i taxi med blålys

2010-05-11 at 11:35:04 0 comments

Legevaktsleger for 60 000 mennesker på Ringerike har i over fire år hatt egen utrykningsbil med sjåfør. Nå må de ta «drosje».

Mener legevakten driver ulovlig

2010-05-04 at 10:43:03 0 comments

Rogaland legeforening mener legevakten i Haugesund driver ulovlig, blant annet fordi de ansatte blant annet ikke får gjennomføre lovpålagt trening i akuttmedisin.

Sendt hjem med dispril – døde tre dager senere

2010-04-01 at 08:21:06 0 comments

Til tross for sterke smerter i brystet ble den 68 år gamle mannen sendt hjem fra legevakta. Tre dager senere døde han.

Sendt hjem fra legevakta og døde

2010-03-03 at 10:34:13 1 comment

Helsetilsynet har opprettet tilssynsak mot Larvik legevakt etter at en pasient som hadde falt utenfor en pub ble sendt hjem, og deretter døde i sin egen seng med brudd på hodeskallen og hjerneblødning.