legevakt

De fleste kommunene er i rute for å innfri kompetansekravene til lege i vakt, men noen sliter

De fleste kommunene er i rute for å innfri kompetansekravene til lege i vakt, men noen sliter

2018-02-01 at 16:12:26 0 comments

Innen 1. mai 2018 må kommunene innfri Akuttmedisinforskriftens kompetansekrav for leger i legevakt. Tre av fire leger ser ut til å innfri kravene innen fristen, men for noen kommuner er andelen mye lavere, ifølge Uni Research Helse.

Svein Arne ble sendt i drosje med seks blodpropper og var døden nær – legevakta får refs

2018-01-25 at 13:06:51 0 comments

Fylkeslegen slakter det lokale helsevesenet, ifølge iFinnmark (krever innlogging).

Svarer på legekritikken: – Vært for mange eksempler på dårlig hjelp

2018-01-23 at 18:33:20 0 comments

To politikere uttaler seg etter at en ny forskrift kan gjøre legevaktdriften i småkommuner nærmest umulig, skriver NRK Nordland.

Kvalitetspris gir ringvirkninger

2018-01-23 at 18:30:13 0 comments

I mai 2016 mottok en gruppe fra det lokale akuttmedisinske miljøet i Alta Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten. Prisen fikk de for å ha etablert regelmessig tverrfaglig simuleringstrening på behandling av akutte helsetilstander i primærhelsetjenesten, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Ny akuttmedisinforskrift: Risikerer vakt hver eneste dag 24/7

Ny akuttmedisinforskrift: Risikerer vakt hver eneste dag 24/7

2018-01-22 at 10:46:21 0 comments

Både kommuneeksperter og legeforeningen advarer mot ny forskrift, som kan tvinge fastleger i mindre kommuner til å være på vakt hver eneste dag, skriver NRK Nordland.

Legevakt-overlege usikker på om han kan gå selvstendig vakt

2018-01-20 at 15:36:13 0 comments

– Luftambulansen bemannes av anestesileger, så hvorfor skulle de ikke kunne bemanne også en legevakt? spør overlege ved Bergen legevakt, som er usikker på om han oppfyller kompetansekravene, ifølge Dagens Medisin.

– Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes

– Kneler fastlegeordningen vil blålysmedisinen lammes

2018-01-19 at 14:13:06 0 comments

En av de viktigste oppgaven fastlegen din har er å ta seg av akutt syke pasienter. En krise i fastlegeordningen kan derfor ha alvorlige konsekvenser for akuttmedisinsk behandling i og utenfor sykehus, skriver Magnus Hjortdahl, Peder Halvorsen og Helen Brandstorp i et innlegg i VG.

Nordhordland legevakt får refs av fylkeslegen – Har ikkje gjennomført samtrening med legar, sjukepleiarar og ambulansepersonell

2018-01-18 at 14:23:08 0 comments

– Konsekvensen kan vera at turnuslegen ikkje får den støtta han skal ha i jobben som skal gjerast. Det er ein viktig jobb å vera vakthavande lege, skriv Avisa Nordhordland (krev innlogging).

Akuttmedisinforskriften: Sterkt kritiske til krav om bakvakt

2018-01-09 at 10:02:43 0 comments

– Dette er uhensiktsmessig bruk av legeressurser. Kravet til at bakvakt må kunne rykke ut må fjernes, sier Helen Brandstorp i NSDM om den nye akuttmedisinske forskriften til Dagens Medisin.

«Akuttmedisinforskrifta» – eit byråkratisk drama i tre delar

«Akuttmedisinforskrifta» – eit byråkratisk drama i tre delar

2017-12-30 at 11:21:49 0 comments

Om helseministeren foreslo å leggja ned fleire tital legevakter rundt om i landet, ville det bli storm. Eller? spør kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Bergens Tidende.