legevakt

Når leger ber om ambulanse

Når leger ber om ambulanse

2018-04-20 at 15:10:31 0 comments

Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus har bedt om en avklaring fra Helsedirektoratet om i hvilken grad leger har anledning til å rekvirere ambulanse og beslutte hastegraden.

– Lite bruk for legevakt på kveldstid

2018-04-18 at 13:39:31 0 comments

Kommunelege Eric Takyi forteller at det er få og ganske lite alvorlige henvendelser til legene som har bakvakt etter kontortid, skriver Trønderbladet (krever innlogging).

Lege overså hjerteinfarkt – pasient døde

2018-03-20 at 00:15:27 0 comments

Legevaktlegen henviste en pasient med hjerteinfarkt til nevrologisk avdeling, med avtalt transport 1,5 døgn senere, skriver Dagens Medisin.

Ingen skal jobbe alene på legevakt

2018-03-14 at 08:52:28 0 comments

Etter at helseminister Bent Høie nylig besluttet at legevaktene allikevel ikke plikter å stille med en bakvakt som er klar til å rykke ut, er mange i uvisse. Hvordan skal vi trygge yngre leger og sikre at de gjør en god jobb? skriver flere leger i et innlegg i DagensRead More

Legevaktlege med magesmerter

2018-02-22 at 11:34:25 0 comments

«Dette må du skrive en artikkel om, dette er sjeldne greier», sa kirurgen på onsdagsvisitten. Jeg var nyoperert og hadde akkurat vært igjennom en lærerik opplevelse, forteller Torkil Færø i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Regjeringen legger omstridte legevaktskrav på is til 2020

Regjeringen legger omstridte legevaktskrav på is til 2020

2018-02-13 at 11:20:30 0 comments

Nye og strengere krav til legevaktordningen kan bety at Sinne må være legevakt døgnet rundt hele året. Nå setter helseministeren ordningen på vent, men det er hun ikke fornøyd med, ifølge NRK Nordland.

Legevaktene trenger et kompetanseløft

2018-02-08 at 15:16:06 0 comments

Kompetansen hos legevaktleger må sikres og bakvaktordning er nødvendig. Men kommuner med rekrutteringsproblemer og lange avstander trenger unntaksordninger, skriver Jesper Blinkenberg og Steinar Hunskår i et innlegg i Dagens Medisin.

Stortingsflertall for å endre kompetansekrav på legevakt

2018-02-07 at 15:34:53 0 comments

– Vi er enige om at krav til bakvakt med utrykningsplikt ikke kan videreføres som et generelt krav, sier Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe til Dagens Medisin.

– Undersøkelsen knuser myten om at store legevakter er bedre enn små

2018-02-02 at 09:23:09 0 comments

Rapport om fastleger på vakt: Leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin mener rapporten om fastleger og kompetanse på legevakt avliver myter om kvalitet, skriver Dagens Medisin.

4 av 10 legevaktleger manglet kvalifisert bakvakt

2018-02-01 at 16:20:42 0 comments

To av tre legevaktleger oppfyller kompetansekravene, men flere legevakter sliter med kvalifiserte bakvakt for leger som ikke kan ha selvstendig vakt, skriver Dagens Medisin.