Legevakt

Legvaktbilen i Ski kan forsvinne etter bare tre måneder

2019-12-13 at 08:17:22 0 comments

Legevakten på Ski sykehus har en egen legebil som ble tatt i bruk i oktober måned. Ved nyttår kan det populære tilbudet allerede bli borte, ifølge Østlandets Blad (krever innlogging).

Over 2.500 pasienter har fått hjelp av legevaktbilen i Tønsberg

2019-12-02 at 13:38:54 0 comments

Ett år har gått siden legevakta i Tønsberg fikk eget utrykningskjøretøy. – En stor suksess, sier avdelingsoverlege Bhupinder Jassal om «det rullende legekontoret» til Tønsbergs Blad (krever innlogging).

Problemer med å ringe Legevakten i Stavanger

2019-11-13 at 14:19:14 0 comments

Teknisk trøbbel med telefonlinjene vedvarer, ifølge Dagsavisen.

Unyansert om legevaktpiloten

2019-11-08 at 11:03:49 0 comments

Legevaktene skal være best mulig ut ifra lokale forhold – og de lokale forholdene er ikke like. Da er det lite konstruktivt at man fra en del av landet skyter mot andre områder som prøver å løse sine utfordringer ut ifra egne behov og muligheter, skriver Øystein Furnes, spesialist iRead More

For dårleg mobildekning til ny ambulanseordning

2019-11-04 at 07:15:46 0 comments

Innspel tilprehospital plan Helse Førde: Vi har først og fremst lyst å spele inn at vi ønsker eit fullverdig ambulansetilbud med to stk ambulansearbeidarar lokalisert i ytre Bremanger, skriv innbyggjarar i eit innlegg i Firdaposten (krev innlogging).

En dårlig ide å bytte legevakt i distrikt med sykepleiervakt – eller ambulanse

2019-11-01 at 08:28:56 0 comments

Legevakt er noe av det «farligste» vi gjør som allmennleger, og det er en dårlig ide at legevakt i distrikt kan ivaretas forsvarlig av sykepleiere med legestøtte via telefon og videokonferanse, skriver fire allmennleger fra distriktet i et innlegg i Dagens Medisin.

Ny podkastepisode: Hvor går grensen for når ruspasienter skal til legevakt eller sykehus?

Ny podkastepisode: Hvor går grensen for når ruspasienter skal til legevakt eller sykehus?

2019-10-18 at 16:26:59 0 comments

– For disse pasientene kan vi få til en hel del på legevakt, sier Odd Martin Vallersnes, spesialist i allmennmedisin som har jobbet på Oslo Legevakt i 20 år. Han legger likevel til at det er ulik praksis rundt omkring når det gjelder arbeidsfordelingen mellom legevakt og sykehus, og hvemRead More

Fire av ti pasienter legges direkte inn på sykehus

Fire av ti pasienter legges direkte inn på sykehus

2019-10-18 at 10:14:27 0 comments

Fastleger og legevaktleger er portvakter for færre akuttinnleggelser enn forventet, viser ny forskning, ifølge Dagens Medisin.

Fastlegene mener forslaget om å kutte ambulansen er uforsvarlig og uakseptabel

2019-10-03 at 08:42:13 0 comments

Legene i ytre Bremanger er rystet over uttalelsene til avtroppende ordfører Audun Åge Røys (H) om at kutt i ambulansetjenesten i ytre del av kommunen kan føre til en bedre tjeneste. Tvert imot, sier de til Fjordenes Tidende (krever innlogging).

Trakk frem allmennlegenes betydning for helseberedskapen i kommunene

2019-09-24 at 11:23:26 0 comments

Hvordan sikre likeverdige og grunnleggende helseberedskap der folk bor? Det var et av spørsmålene da Senterpartiet inviterte til fagpolitisk seminar om helseberedskap i kommunene, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.