Articles by: Jan Barstein

New Zealand en uke etter terrorangrepet: St John har en gjennomgang av innsatsen

2019-03-27 at 22:03:57 0 comments

Fredag 15.mars rykket ambulansetjenesten St John ut til en av New Zealands verste masseskadehendelser. Mer enn 50 fra ambulansetjenesten triagerte, behandlet og transporterte flere titalls pasienter. Skadene var fra mindre til kritisk, med mange som var skutt. 50 mennesker døde, skriver St John. Du kan lese mer om terrorangrepet hosRead More

Redningshelikopteret får blod om bord

Redningshelikopteret får blod om bord

2019-03-27 at 20:57:06 0 comments

Redningshelikopteret har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett. – Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller redde liv. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Blodbanken i Nordlandssykehuset og 330 skvadronen i Bodø,Read More

Hustadvika: Helikopterberedskapen i Nord-Norge hadde kommet til kort

Hustadvika: Helikopterberedskapen i Nord-Norge hadde kommet til kort

2019-03-27 at 20:35:31 0 comments

Hadde «Viking Sky»-dramaet utspilt seg utenfor kysten av Nord-Norge, kunne konsekvensene blitt verre, frykter Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette skriver NRK Troms.

Flytter fra Evenes i juli

2019-03-27 at 20:15:58 0 comments

HADSEL: Basen for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland regner med å være flyttet ut av Evenes i løpet av jul, skriver Bladet Vesterålen.

Hjemmeboende pasient fikk feil dose insulin og døde

2019-03-27 at 20:02:43 0 comments

En helsefagarbeider får advarsel av Helsetilsynet etter å ha gitt en eldre hjemmeboende pasient for mye insulin, skriver Sykepleien.

Akuttmedisinsk pilotprosjekt har vekket nasjonal interesse: Røyrvik er en liten – men modig kommune

2019-03-26 at 13:56:08 0 comments

I 2015 ble ambulansestasjonen i Røyrvik nedlagt. Da tok kommunen selv grep – og nå kan modellen vise veg for framtidas ambulansetjeneste i små kommuner, skriver Namdalsavisa.

Helseforsker: Ikke uvanlig at politikere overstyrer faglige råd

2019-03-26 at 13:43:41 0 comments

Tross styrevedtak og faglige råd om nedleggelse av akuttkirurgien i Flekkefjord, har politikerne slått ring om sykehuset på Sørlandet. – Det er ikke alltid politikk og fag spiller på samme lag, sier professor Terje P. Hagen til NRK.

Vi aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

2019-03-26 at 13:30:43 0 comments

En uttalelse til Helse Møre og Romsdal – underskrevet av samtlige ordførere på Nordmøre, finner du i Aura Avis.

Russland: Yulia på 14 mistet mobilen i badekaret – døde av elektrisk sjokk

2019-03-22 at 20:33:02 0 comments

En fjorten år gammel jente døde etter å ha fått et elektrisk sjokk da hun mistet mobiltelefonen i badekaret, skriver THE WORLD NEWS.

Anbefaler å videreføre møtekjøring med ambulanse

2019-03-22 at 19:45:11 0 comments

En utredning fra Helse Nord viser at det per i dag ikke lar seg gjøre at ambulansepersonellet bytter bil i stedet for at pasienten flyttes over til møtende ambulanse. Utredningen legges fram for styret i Helse Nord RHF 27. mars. I Vest-Finnmark arbeides det med tiltak for å forflytte pasienterRead More