Articles by: Jan Barstein

Hustadvika: Helikopterberedskapen i Nord-Norge hadde kommet til kort

Hustadvika: Helikopterberedskapen i Nord-Norge hadde kommet til kort

2019-03-27 at 20:35:31 0 comments

Hadde «Viking Sky»-dramaet utspilt seg utenfor kysten av Nord-Norge, kunne konsekvensene blitt verre, frykter Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette skriver NRK Troms.

Flytter fra Evenes i juli

2019-03-27 at 20:15:58 0 comments

HADSEL: Basen for ambulansehelikopteret i midtre Hålogaland regner med å være flyttet ut av Evenes i løpet av jul, skriver Bladet Vesterålen.

Hjemmeboende pasient fikk feil dose insulin og døde

2019-03-27 at 20:02:43 0 comments

En helsefagarbeider får advarsel av Helsetilsynet etter å ha gitt en eldre hjemmeboende pasient for mye insulin, skriver Sykepleien.

Akuttmedisinsk pilotprosjekt har vekket nasjonal interesse: Røyrvik er en liten – men modig kommune

2019-03-26 at 13:56:08 0 comments

I 2015 ble ambulansestasjonen i Røyrvik nedlagt. Da tok kommunen selv grep – og nå kan modellen vise veg for framtidas ambulansetjeneste i små kommuner, skriver Namdalsavisa.

Helseforsker: Ikke uvanlig at politikere overstyrer faglige råd

2019-03-26 at 13:43:41 0 comments

Tross styrevedtak og faglige råd om nedleggelse av akuttkirurgien i Flekkefjord, har politikerne slått ring om sykehuset på Sørlandet. – Det er ikke alltid politikk og fag spiller på samme lag, sier professor Terje P. Hagen til NRK.

Vi aksepterer ikke ytterligere nedbygging av spesialisthelsetjenesten på Nordmøre

2019-03-26 at 13:30:43 0 comments

En uttalelse til Helse Møre og Romsdal – underskrevet av samtlige ordførere på Nordmøre, finner du i Aura Avis.

Russland: Yulia på 14 mistet mobilen i badekaret – døde av elektrisk sjokk

2019-03-22 at 20:33:02 0 comments

En fjorten år gammel jente døde etter å ha fått et elektrisk sjokk da hun mistet mobiltelefonen i badekaret, skriver THE WORLD NEWS.

Anbefaler å videreføre møtekjøring med ambulanse

2019-03-22 at 19:45:11 0 comments

En utredning fra Helse Nord viser at det per i dag ikke lar seg gjøre at ambulansepersonellet bytter bil i stedet for at pasienten flyttes over til møtende ambulanse. Utredningen legges fram for styret i Helse Nord RHF 27. mars. I Vest-Finnmark arbeides det med tiltak for å forflytte pasienterRead More

– Flaks at ikke liv har gått tapt

– Flaks at ikke liv har gått tapt

2019-03-22 at 19:02:11 0 comments

Gravide Sandra hadde livstruende blødninger og flere timer til sykehuset – men da jordmoren ringte etter luftambulanse, var svaret først nei, skriver Familiklubben.

Forsterket innsats mot overdosedødsfall

Forsterket innsats mot overdosedødsfall

2019-03-22 at 18:54:17 0 comments

Ny nasjonal overdosestrategi skal forsterke innsatsen mot overdosedødsfall. Nalokson nesespray skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler, skriver regjeringen.no.