Articles by: Jan Barstein

Ambulansedrift sparer regionen for mange millioner

2017-09-12 at 22:23:19 0 comments

Region Syddanmark sparer opp mot 60 millioner kroner årlig på ambulansedriften i forhold til tidligere da Falck sto for tjenesten. En komitéformann innrømmer at selskapets monopol har vært dyrt for regionen, skriver JydskeVestkysten.

Sociolancen yter sosial førstehjelp til utsatte og hjemløse innbyggere

2017-09-12 at 21:43:14 0 comments

Københavns sosialt utsatte og hjemløse innbyggere får sosial- og helsefaglig hjelp når Sociolancen rykker ut. Samtidig avlaster Sociolancen politi og ambulanser som får frigjort mer tid til akutte og livstruende oppdrag skriver folkesundhet.dk.

Leger stilte feil diagnose – barn havnet på intensiven

2017-09-12 at 21:07:23 0 comments

To leger på et helsesenter i Strängnäs sendte hjem et barn uten tilstrekkelig undersøkelse. Det førte til at barnet senere måtte opereres akutt og overvåkes på intensiven på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm skriver svt.se.

Ledig ambulanse kjørte forbi syk mann som ble nektet ambulansetransport

2017-09-12 at 20:40:45 0 comments

Mannen hadde akutt behov for  en pacemaker, men ble nektet ambulanse. Istedet fikk hans venner kjøre ham til nærmeste sykehus – 2 timer og 20 minutter unna. På veien ble de forbikjørt av den samme ambulansen som alarmsentralen ikke ville sende – og den var dessuten tom skriver nyheteridag.se.

Tildeling av midler til pasientsikkerhetsarbeid 2017

2017-07-07 at 21:41:35 0 comments

Helse Midt-Norge RHF lyste ut midler til prosjekter som har som mål å utvikle spesialisthelsetjenesten i tråd med forpliktelser i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Tildelingen er nå klar, skriver Helse Midt.

Stor interesse for akuttkjedeprosjektet

2017-07-07 at 21:37:01 0 comments

Akuttkjedeprosjektet ved Sykehuset Telemark skaper nysgjerrighet og interesse ved andre sykehus. – Det er mange som tar kontakt med oss for å høre hva vi gjør, og på den måten kan vi også få innspill som forbedrer vårt prosjekt, sier klinikksjef Frank Hvaal i en artikkel på Sykehuset Telemark sine nettsider.

Døde på operasjonsbenken etter feilbehandling på UNN. «Død i ambulansen» ifølge meldingen hos politiet

2017-07-07 at 01:33:08 0 comments

I meldingen hos politiet het det at Gabriel Kral (58) var «død i ambulansen», selv om han hadde levd i over en time etter ankomst UNN, skriver Nordlys.

Mangler i rutiner ved ambulanseoppdrag – en mann døde i eget hjem

2017-07-07 at 01:15:04 0 comments

En eldre mann døde hjemme etter at ambulansepersonell hadde vurdert at han ikke trengte helsehjelp. Personellet hadde ikke tilgang til pasientjournalen eller mulighet til å konsultere lege, og hadde derfor ikke oversikt over hele bildet da de gjorde sin vurdering, skriver svt.se.

Ambulansetransporter fra Roskilde Festival faller kraftig

2017-07-07 at 00:25:48 0 comments

Antallet  ambulansetransporter fra Roskilde Festival faller kraftig. Faktisk ble det i år bare kjørt to tredeler av det antall oppdrag som ambulansene kjørte ved siste års festival. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Mangel på ambulanser – pasient med punktert lunge ble nektet transport

2017-07-05 at 00:24:39 0 comments

På grunn av mangel på ambulanser ble mannen nektet ambulanse. Til tross for alvorlige symptomer fikk han istedet en henvisning til fastlegen for fysioterapi skriver svenske hd.se.