Hopp til hovedinnhold
Vestre Viken søker stasjonsledere. Foto: Vestre Viken


Vestre Viken søker to stasjonsledere

Vi søker autorisert ambulansearbeider /paramedic/sykepleier med funksjon som stasjonsleder i ambulansedistrikt II.

For tiden ved stasjon Geilo og stasjon Nesbyen. Søknadsfristen er 17. juni 2021.

Logo Vestre Viken

Sykepleiere med relevant prehospital erfaring kan søke, men må ta fagbrev i ambulansefaget.  

Her får du mulighet til å jobbe operativt i ambulansetjenesten samtidig som du får benyttet dine gode lederegenskaper og får jobbe tett med kollegaer.

Ambulansestasjonene i distrikt II består av medarbeidere med høyt faglig engasjement.  

Tiltredelse etter avtale. 

Ved interne ansettelser kan det bli ledig stilling andre steder i avdelingen. Vennligst spesifiser i søknad hvilken stasjon du søker stilling ved.  

Arbeidsoppgaver

Stillingannonse Vestre Viken
 • Ansvarlig for delegerte oppgaver som daglig oppfølging og drift av stasjonen i tråd med gjeldende økonomiske føringer, lovverk og interne retningslinjer.
 • Jobbe for et godt arbeidsmiljø med  inkludering og utvikling av medarbeidere.
 • Deltagelse i stasjonens turnusplan.
 • Utøvelse av ambulanseoppdrag etter avdelingens standard.
 • Delta aktivt i distrikt 2s ledergruppe.
 • Pådriver i utviklings- og forbedringsarbeid.
 • Endringer på ansvarsområder og arbeidsoppgaver kan påregnes. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ambulansearbeider / paramedic eller sykepleier med relevant erfaring fra prehospitalt arbeid.
 • Leder- og administrasjonserfaring eller utdanning.
 • Helseattest av nyere dato for førerkort kl D1
 • Inneha førerkort klasse C1 og kompetansebevis for føring av utrykningskjøretøy ( kode 160)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.
 • God fysisk og psykisk helse samt skikkethet for yrket.
 • Det forventes et tydelig initiativ til å holde seg faglig oppdatert og bestå årlige sertifiseringer. Teoretiske, praktiske og fysiske tester kan påregnes. 
 •  Godt kjent med PC som arbeidsverktøy. Kunnskap om GAT som arbeidsplanverktøy og erfaring med turnusplanlegging er en fordel.
 • Fleksibel i forhold til endring av arbeidsoppgaver og oppdrag. Det er behov for fleksibilitet i forhold til arbeidstid og innkalling ved større hendelser. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges tungt.
 • Evne å identifisere seg med lederrolle og helseforetakets prinsipper om lederatferd.
 • Søker må ha god arbeidskapasitet.
 • Inneha evner til å skape relasjoner og nettverk, arbeide i team, motivere, lede og bli ledet.
 • Være åpen for nye utfordringer og evne til omstilling og innovasjon.
 • Evne å være selvstendig og inneha gode samarbeidskunnskaper.
 • Klare å videreutvikle gode medarbeidere på en veldreven stasjon.
 • Du må kunne identifisere deg med avdelingens mål som er Kvalitet, Åpenhet, Respekt og Arbeidsglede. 

Vi tilbyr

 • Deltagelse i Vestre Vikens lederutviklingsprogram.
 • Stasjonsledersamlinger, både på avdeling og distriktsnivå. 

Kontaktinformasjon

Syver N. Tveito, fungerende seksjonsleder D2 
Telefon: 46883816 
E-post: stve@estreviken.no

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!