Hopp til hovedinnhold


UNN og NLSH uenige om basevalg

I sitt høringssvar til Helse Nord angående lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland anbefaler Nordlandssykehuset Stokmarknes, skriver Avisa Nordland.
Det har blitt en stor debatt i Helse Nord om Stokmarknes eller Evenes er den beste lokaliseringen. Leger i Narvik har gått ut og sagt at en krangel om base kan sette liv i fare, samtidig var ikke UNN interessert i å prøve en gratis luftambulansebase på Evenes i sommer.
Styret i UNN har nå tydelig signalisert at de ønsker en ny luftambulansebase på Evenes. I sitt høringssvar til Helse Nord angående lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland anbefaler Nordlandssykehuset Stokmarknes.
Styret ved Nordlandssykehuset konkluderer med at Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen.
Styret mener rapporten ”Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø – utredning av kapasitet og dekning” fra Helse Nord ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å avgjøre baseplassering.
- Det er flere forhold som taler i denne retningen, og som ikke er tilstrekkelig utredet, sier styret.
De viktigste er:

  • Befolkningsmønster inklusive Lofoten region
  • Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen lufthavn, Stokmarknes
  • Vektleggingen av primæroppdrag
  • Gevinst av samlokalisering med legebil
  • Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus

Les mer om saken hos Avisa Nordland