Hopp til hovedinnhold


Stor bekymring for ambulansetjenesta

Rindal sanitetsforening ved leder Kari Moe ser med stor bekymring på at ambulansestasjonen i Rindal vurderes flyttet til Storås.

Rindal sanitetsforening ved leder Kari Moe ser med stor bekymring på at ambulansestasjonen i Rindal vurderes flyttet til Storås, skriver Trollheimsporten.

- Ved å beholde ambulansestasjonen i Rindal oppnår en også målsettinger som helseforetaket/arbeidsgruppa legger stor vekt på: - nærhet til kommunale "totaltilbud" innenfor helse og brann/redning, heter det i saksframstillinga, og de understreker planene om den nye ambulansestasjonen.

- Samtidig ser vi med bekymring på St. Olavs hospital avdeling Orkdal si framtid. Skulle akuttmottak og fødeavdeling bli nedlagt her, er det spesielt viktig med nærhet til ambulanse, heiter det i uttalen fra sanitetsforeninga til ambulansetjenesta i Midt-Norge.

Les mer om saken hos Trollheimsporten