Hopp til hovedinnhold
KLAR FOR SAMARBEID: Rene Henriksen og LUna Henriette Johannessen, heselsekretær, tar nå i bruk 4AT for å oppdage delirium hos eldre pasienter. Testen tar kort tid og har høy grad av sensitivitet. Foto: Hege Topstad


Starter prehospital screening av delirium

Delirium rammer hele én av fire inneliggende eldre pasienter i sykehus. Sykehuset i Vestfold skal nå gjøre et tverrfaglig krafttak for en sårbar pasientgruppe.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2019. Tekst: Elin Saga, Marte Sofie Wang-Hansen og Hege Topstad, Sykehuset i Vestfold

For pasientene som blir rammet vil delirium gjøre behandling mer komplisert, og det påvirker også videre rehabilitering. Eldre pasienter med økt sårbarhet er ekstra utsatt. Sårbarhet kjennetegnes ved redusert funksjonsnivå, flere samtidige kroniske sykdommer og bruk av mange medisiner.

Sykehuset i Vestfold jobber med å få til en helhetlig oppfølging av disse pasientene. En tverrfaglig gruppe ønsker å prøve ut om prehospital tjeneste i samarbeid med helsesekretærer i akuttmottaket kan ivareta oppgaven med å screene pasienter som er utsatt for å havne i delirium.

Målet er å kartlegge pasienten før ankomst sykehus. Det vil gi tidligere tilgjengelig informasjon som muliggjør raskere iverksetting av adekvate tiltak. Akuttmottak og sen-geposter får mulighet til å gi en bedre oppfølging av disse sårbare pasientene.

Dette er delirium

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.