Hopp til hovedinnhold


Sp-politikar vil ha svar om den lokale legevakta

Vi meiner det er avdekka svakheiter med legevaktordninga vi har i dag, og vi vil difor at legevakta skal gjerast meir tilgjengeleg for innbyggjarane skriver Margrethe Svinvik(Sp) i en interpellasjon til Surnadal Kommunestyre, melder Tidens Krav (krever innlogging).

I april kunne Tidens Krav fortelje om småbarnsfamilien Aarnes Øverland i Surnadal som med sjuke born møtte stengt dør på det lokale legekontoret og måtte kjøre 17-18 mil tur-retur for å få legehjelp med to små med både høg feber og dårleg pust.
Legevakta er ei grunnleggjande akuttmedisinsk beredskapsteneste som skal vere enkel å kontakte om ein er engsteleg for si eiga eller andre si helse. Legevakta står i ei særstilling blant befolkninga, både i funksjon og som tryggleiksskapande institusjon.
Les mer om saken hos Tidens Krav (krever innlogging).