Hopp til hovedinnhold
Områdelederstilling ledig på Sørlandet sykehus. Foto: SSHF


Sørlandet sykehus søker assisterende områdeleder/ ambulansearbeider

Det dreier seg om område Lister og søknadsfristen er 28. februar.

Vi søker etter assisterende områdeleder/ambulansearbeider med autorisasjon i område Lister, som pt. innbefatter ambulansestasjonene i Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Hægebostad.

Stillingen er delt med 50 % assisterende områdeleder og 50 % ambulansearbeider i operativ tjeneste. 

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for luftambulansetjeneste, ambulansetjeneste, AMK/Nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Vestfold og Telemark fylke og Lund i Rogaland. Klinikken består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. 260 årsverk i hele klinikken.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og utarbeide turnus i GAT
 • Registrere, behandle og overføre i GAT
 • Dekke inn vakter
 • Driftsoppgaver knyttet til materiell, utstyr, herunder medisinsk teknisk utstyr og kjøretøy.
 • Kontrollere og oppfølging av sjekklister, Ambustat og journaler.
 • HMS-arbeid innenfor området Lister
 • Følge opp uniformbestillinger
 • Koordinere og følge opp studenter og hospitanter
 • Tilrettelegge for faglig aktivitet
 • Assistere områdeleder etter behov
 • Oppgaver som ambulansearbeider 
Kvalifikasjoner
 • Ambulansearbeider med autorisasjon
 • Videreutdanning innen administrasjon og ledelse er ønskelig
 • Erfaring fra operativ ambulansetjeneste
 • Erfaring med arbeidstidsplanlegging, fortrinnsvis i GAT er ønskelig
 • Erfaring innen administrasjon og ledelse er ønskelig
 • Erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy
 • Erfaring med saksbehandling er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Vi søker en initiativrik, systematisk, resultatorientert og positiv person med gode samarbeidsevner, som vil bidra til å legge til rette for et godt og inkluderende arbeidsmiljø med åpenhet, respekt og arbeidsglede. 
 • Evne og vilje til tydelig kommunikasjon, både skriftlig og muntlig.
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid
 • På en positiv måte være engasjert og være med på å utvikle tjenesten 
 • Personlig egnethet
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner  
Vi tilbyr
 • Relevant opplæring
 • Funksjonstillegg
 • En klinikk i utvikling 
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Hyggelige og engasjerte kollegaer

Kontaktinformasjon:

Geirulf Stoveland: Områdeleder. Mobil: 930 41 147

Trond Mørk: Avdelingssjef. Mobil:  907 33 786

– Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook