Hopp til hovedinnhold
Stillinger ledig på Sørlandet sykehus. Foto: SSHF


Sørlandet sykehus søker ambulansearbeidere

Sørlandet sykehus har ledig til sammen seks faste deltidsstillinger i Lyngdal og Farsund.

Søknadsfristen er 16. mai.

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. I 2020 ble det utført 38 158 oppdrag og kjørt ca. 2,4 mill. kilometer.

I område Lister som innbefatter ambulansestasjonene i Lyngdal, Farsund, Flekkefjord og Hægebostad har vi nå ledig følgende:

 • 4 x 50% fast st. pt. ambulansestasjonen i Lyngdal
 • 2 x 50% fast st. pt. ambulansestasjonen i Farsund 

Det er også behov for vikarer i hele området. 

Oppgi i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på.

Det forutsette fleksibilitet og en må kunne påregne arbeid på flere stasjoner.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for bla. å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne til innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer, rutiner m.v, og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Ivareta pasientens og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde.
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert ambulansearbeider
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160
 • Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider
 • Må disponere egen bil

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook