Hopp til hovedinnhold


– Slik bør brann organiseres

Geir Thorsen i Norsk brannbefals landsforbund mener man bør fjerne kommunale brannsjefer med små stillingsbrøker, og regionalisere brannvesenet, melder NRK Møre og Romsdal.
– Det betyr ikke at vi skal sentralisere brannvernet og ta vekk de små stasjonene, for dette er det fremste suksesskriteriet til lokal brannberedskap i Norge.
Geir Thorsen i Norsk brannbefals landsforbund er klar i sin sak når det kommer til hvordan man skal legge den nasjonale brannvern-kabalen.
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har avdekket mangler ved fire av fem brannvesen i Norge. I tillegg mangler halvparten av Norges 8.500 deltidsbrannfolk grunnutdanningfra Norges brannskole.
Også i desember 2013 gav DSB ut enbrannstudie som blant annet underbygger påstanden om at kompetansen rundt brannvern er for lav ute i distriktene.
Thorsen mener feilen ligger i lederstrukturen.
Løsningen – slik Thorsen ser det – må bli å kjøre en mer regional organisering av brannberedskapen. Det vil si at man bør fjerne kommunale brannsjefer med små stillingsbrøker, og heller ansette slike ledere på fulltid, slik at de kan dekke flere kommuner.
Les mer om saken hos NRK