Hopp til hovedinnhold
Innsatsleders kommandoplass (ILKO) på Sivilforsvarets samvirkekurs. Er de enige seg imellom om hva samvirke egentlig er?


Samvirke mellom nødetatene?

Offentlige dokumenter og uttalelser i media gir inntrykk av at samvirke mellom nød etatene er et høyt prioritert området for politikerne. Men hvordan opplever operative politibetjenter, brannkonstabler og ambulansearbeidere dette? Og hva mener de samvirke er?

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Tekst: Kai-Robin Aslaksrud, politibetjent i Vestfold politidistrikt

Siden 1960-tallet har samvirkeprinsippet vært en viktig del av den norske redningstjenesten.

Prinsippet innebærer at alle som har ressurser egnet for redningstjeneste plikter å tilby disse og at utgifter i den forbindelse skal dekkes.

Redningstjenesten utøves derfor i et samvirke mellom offentlige, private og frivillige aktører.

Revitalisert av Gjørv

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.