Hopp til hovedinnhold


Samhandling i praksis

Mandag får justisminister Anders Anundsen oppleve samhandling i praksis. Redningsselskapet har invitert til en større øvelse i Oslofjorden med flere nødetater involvert. Demonstrasjon og bruk av det nye Nødnett blir en viktig del av øvelsen, ifølge NTB Info.
Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet savner oppfølging og fokus på den kapasiteten de frivillige organisasjonene representerer i beredskapsarbeidet etter 22. juli.
I en kronikk i Aftenposten utfordret hun justisministeren til å komme på banen i forhold til den ressursen blant andre Redningsselskapet representerer. Anundsen ønsker nå dialog med selskapet, og mandag skal han derfor være med på en større samhandlingsøvelse i regi av Redningsselskapet. Der vil både politiet og brannetaten i Oslo delta med fartøyer og resurser.
I forbindelse med besøket får også justisministeren presentert en ny prosjektgruppe bestående av beredskapssjef Ronny Pedersen i RS, Stig Fredriksen, tidligere politimann med beredskap som spesialfelt, tidligere justisminister Grete  Faremo og Håkon Andreassen, frivillig og leder av Sjøredningskorpset i Oslo.
–Redningsselskapet tar ansvar gjennom vårt eget samhandlingsprosjekt. Mitt mål er at neste gang krisen inntreffer, og det vil den gjøre - så er vi bedre rustet til å takle den, sier Rikke Lind.
Samtidig får justisministeren også se hvor nyttig og viktig det nye nødnettet er for evnen til å samhandle. Rikke Lind går nå langt i å friskmelde nødnettet, og kaller det en suksess for evnen til å dele informasjon nødetatene i mellom.
– Tidligere stod alle på hver sin tue og ropte til hverandre uten å komme gjennom. Nå er dialogen direkte og tilgjengelig for alle som deltar i et redningsoppdrag. Dette gjør redningsarbeidet mye mer effektivt og oversiktlig. På mange måter er nødnettet blitt en sårt tiltrengt resurs som gjør at vi nå har muligheten til å jobbe som ett lag, sier Rikke Lind.
Les mer om saken hos NTB Info