Hopp til hovedinnhold


Regjeringa vil ha bedre tolker i helsevesenet

En familie fikk høre av tolken at deres nyfødte barn manglet en del av hjernen. En uke senere får de fortvilte foreldrene vite av en annen tolk at barnet bare hadde jernmangel, skriver NRK.
I 2011 var det så mange som 9 av 10 tolker brukt av Helse Sør-Øst brukte, som manglet formelle kvalifikasjoner.
Samtidig viser tall fra Riksrevisjonen i 2009 at 60 prosent av tolkene politiet brukte hadde ikke dokumenterte kvalifikasjoner.
Behovet for tolker i helsevesenet er enormt. Fire av ti innvandrere i Norge har bodd her mindre enn fem år, og kan ikke godt nok norsk. Det finnes mange grove eksempler på feiltolkning.

– Kan gå utover liv og helse

Tolking i det offentlige er av så dårlig kvalitet at det kan gå utover liv og helse, sier leder av norsk tolkeforening, John Richard Stokbak Sciabà.
Mangel på gode tolker, og at det offentlige ikke gjør nok for å få tak i de gode tolkene som finnes, er forklaringen på den dårlige tolkingen mener han:
– Folk med begrensa norskkunnskaper er ingen sterk pressgruppe i Norge i dag. Jeg er helt sikker på at det dør flere pasienter hvert år som følge av dårlig tolking og manglende bruk av tolk, sier Sciabà

Setter ned et utvalg

Ved Oslo universitetssykehus har de nå økt andelen kvalifiserte tolker - fordi de så alvoret.
Les mer om saken hos NRK