Hopp til hovedinnhold
Det norske politihelikopteret ved en tidligere anledning i Nederland. Foto: Andre Wadman (2013)


Politihelikopter på avskjedstur over Støren

Norges første statlig eide politihelikopter på vei til Bodø og Norsk Luftfartsmuseum.

Søndag 21. juni fløy det et politihelikopter på avskjedstur over Støren. Den dagen og dagen etter fløy Norges første statlig eide politihelikopter sine siste turer før det ble overlevert til Norsk Luftfartsmuseum i Bodø, skriver Trønderbladet (krever innlogging).

På søndagen ble det fløyet fra Dombås over Hjerkinn og Støren. Lenger nord gikk turen over Helgeland til Bodø. På mandagen tok det sin siste tur, fra Bodø med et sveip over Saltstraumen før det landet ved Luftfartsmuseet der den høytidelige overleveringsseremonien fant sted, med taler og hilsener og kaffe og kake.

På den siste turen, som ble fløyet av sjefen for helikoptertjenesten Freddy
Rothseth, var politiets beredskapsdirektør Tone Vangen og noen journalister med. Flyver ved turen nordover på søndagen var Gunnar Arnekeiv, som har fløyet politihelikopter siden 2004.

Helikopteret som Luftfartsmuseet nå får, ble tatt i bruk som politihelikopter i Norge samme år, og det var i operativbruk fram til 2019. De første åra var det leasetinn for så å bli innkjøpt i 2011. Det gjorde at det ble Norges første statlig eide politihelikopter.

Dette betyr imidlertid ikke at dette var Norges første politihelikopter.

Prøveprosjekt

I 1996 bevilget Stortinget fem millioner kroner til et prøveprosjekt med politihelikopter på Østlandet.

Oppgavene en da så foran seg var «søk etter savnede og ettersøkte personer, trafikkovervåkning, overvåkning i forbindelse med statsbesøk og andre store arrangementer, eller andre formål som det er naturlig å benytte et slikt helikopter til».

Politihelikopter

I 2004 ble helikopteret som nå er gitt til Luftfartsmuseet, tatt i bruk som politihelikopter i Norge, og dette overtok da denne tjenesten. Dette er av typen Eurocopter EC135 T2, og har kjennemerket LN-OCP.

I en kortere periode var LN-OCP alene om å opprettholde politiets helikopter beredskap før de nye politihelikopterne ble tatt i bruk. Når det gjelder det siste, gikk det kort tid fra disse ble levert og til de kom i operativ bruk.

Før turen til Bodø den 21. juni 2020 hadde helikopteret loggført 12.525 flytimer.