Hopp til hovedinnhold


Pasientdødsfall i Østfold

Personen fikk hjertestans i hjemmet, ble gjenopplivet av ambulansepersonell og oppnådde hjerterytme igjen. EKG ble sendt fra ambulansen til sykehuset for å avklare om pasienten skulle til Sykehuset Østfold eller Oslo Universitetssykehus. Ambulansen fikk sen tilbakemelding fra sykehuset og ble stående i 40 minutter og vente, skriver Moss Avis.
Alvorlige syke hjertepasienter skal behandles i Oslo. Da beskjeden kom, skulle bilen til Sykehuset Østfold. Pasienten var syk ved ankomst sykehuset og døde innleggelsesdagen.
– Det er usikkert om om man kunne fått et annet utfall med raskere håndtering, men en slik forsinkelse er uansett uakseptabel, mener Jostein Vist som leder Pasientsikkerhetsutvalget som behandler interne meldinger om feil og avvik i somatikken i Sykehuset Østfold.
Forsinkelsen skyldtes både tekniske vanskeligheter med å få fakset EKG-resultatet og at det var vanskelig å få tak i lege med rett kompetanse på sykehuset.
– Sykehuset må sørge for at personer med rett kompetanse er tilgjengelig og at vi har tekniske løsninger som fungerer. På det siste området har det skjedd forbedringer allerede, påpeker Vist.
Les mer om saken hos Moss Avis