Hopp til hovedinnhold


Overtar ambulansebåttransporten fra nyttår

Gulen fikk anbudet med pasienttransport med ambulansebåt i Ryfylke, og overtar etter Rødne over nyttår. 
Det har kommet kritikk fra befolkningen i Ryfylke etter at det ble klart at «Rygerdoktoren» fra nyttår erstattes av en eldre passasjerbåt med lavere toppfart, skriver Stavanger Aftenblad.
- Hvorfor krever ikke dere raskere og yngre båter, slik som Helse Bergen?
- I kravspesifikasjonen stilte vi krav til teknisk standard, fart og sertifikat for fartsområde 4 (Kvitsøy), ikke til alder. Når det gjelder båten i Bergen, har jeg ingen detaljopplysninger om den, sier divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes til Stavanger Aftenblad.
Gulen har leverer et anbud som ligger cirka tre millioner kroner per år under Rødne. Det vil si 15 millioner kroner i femårsperioden, skriver Stavanger Universitetssjukehus i en pressemelding.
Anbudsprosessen startet for cirka ett år siden. Her ble de fire kommunene Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland invitert til å delta i utformingen av anbudet og den kravspesifikasjonen som deretter fulgte anbudsinnbydelsen. I konkurranse med rederiet Rødne, som driver denne transporten i dag, ble Gulens anbud foretrukket.
Det er satt spesifikke nasjonale kvalitetskrav til transport av pasienter. Disse blir selvsagt fulgt av Helse Stavanger HF.
Rederiet Gulen med sitt fartøy «Tornerose» møter alle krav som gjelder nasjonalt, også det som er spesifisert i anbudsinnbydelsen og kravspesifikasjonen.
Det vil være et fullverdig legekontor også om bord i «Tornerose». Sykelugaren vil bli utstyrt og tilrettelagt i forhold til ønskene fra brukerkommunene.
Mannskapet om bord skal ha samme opplæring og krav til kompetanse som for bilambulansene. Ambulansepersonellet fra rederiet Rødne vil bli tilbudt stilling ved Helse Stavanger HF, og vil kunne gå inn i det mannskapsoppsettet som vil bli knyttet til den nye båtambulansen.
Les hele saken i Stavanger Aftenblad og hele pressemeldingen til SUS