Hopp til hovedinnhold


– Opiater kan være bra før hjertestans

– Fra dyreforsøk vet vi at opiater kan være gunstig hvis det er gitt før alvorlig oksygenmangel, sier professor i akuttmedisin Petter Andreas Steen, som kommenterer resultater om at morfin før eller under hjerte- og lungeredning øker overlevelsen ifølge Dagens Medisin.
Les også: Morfintilførsel halverte antall dødsfall
Sammen med forskere i Hellas har Petter Andreas Steen akkurat sendt inn en oversiktsartikkel om opiater og mulig beskyttelse av blant annet hjerte- og hjernevev som blir utsatt for oksygenmangel (hypoksi/iskemi).
Steen, som også er forskningsgruppeleder i akuttmedisin ved Oslo universitetssykehus, forteller at det i dyreforsøk er sett såkalt prekondisjonering, altså at opiater kan være gunstig dersom det er gitt før oppstått hypoksi/iskemi. Han presiserer at forsøkene ikke handlet om morfin versus ikke morfin. Halvparten av pasientene i opiatgruppen fikk andre opiater enn morfin, særlig fentanyl.
– Tilsvarende gunstig effekt ses paradoksalt nok dersom man for eksempel utsetter vevet for korte perioder med hypoksi før et kraftig hypoksisk/iskemisk anfall. Det er gjort mindre forskning som viser at opiater også kan være nyttig gitt etter dette, såkalt postkondisjonering. Da kan korte hypoksiperioder paradoksalt nok være gunstig og redusere vevskaden, sier Steen til Dagens Medisin.
– Hvordan forklarer du det?
– Mesteparten av en gunstig opiateffekt går sannsynligvis via såkalte delta-opiatreseptorer. Der er ikke morfin det best virkende stoffet.
– Hvordan vurderer du resultatene fra Kuklins retrospektive studie?
– Det er umulig å trekke konklusjoner fra slike retrospektive data. Over halvparten av pasientene i begge grupper var innlagt ved Universitetssykehuset Nord-Norge med akutt hjerteinfarkt. Normalt får de et opiat. Hvorfor fikk noen ikke det før de fikk hjertestans? Var de i for dårlig forfatning? I så fall kan det forklare dårligere resultat i ikke-opiatgruppen.
Han sier at Kuklins artikkel ikke har noen opplysninger om pasientenes tilstand før hjertestansen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin