Hopp til hovedinnhold


Ønsker nasjonalt register

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke fortviler over at det ikke finnes noe nasjonalt register over hjertestartere, skriver TV2 Nyhetene.
Lørdag fortalte TV 2 om hvordan Jan Berg (60) ble reddet av en hjertestarter og snarrådige kollegaer. Han er én av om lag 15.000 nordmenn som hvert år får hjertestans.
Solskinnshistorien om Jan Berg er dessverre bare et unntak. For det finnes ikke noe register over hvor landets hjertestartere er. 
– Det er klart at om du faller om på gaten utenfor et kjøpesenter er det en håpløs oppgave for folk å løpe fra butikk for å spørre etter hjertestarter, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.
Jahren har i flere år etterlyst et slikt register. Men han blir han møtt med argumentasjon om praktiske hindre som er i veien for et sikkert register. For hvem skal drifte, og ha ansvar for at hjertestarteren står der den er registret, eller at den faktisk er ladet?
Nå krever Landsforeningen at politikerne ikke lar unødig byråkrati stoppe etableringen av et nasjonalt registre for hjertestartere. 
Helseminister Bent Høie synes det de har fått til i Sverige og Danmark er spennende.
– Det er viktig å se på erfaringen fra Danmark og Sverige for å sette dette inn i en norsk ramme. Så må vi jo få en faglig vurdering av det, sier Høie
Les mer om saken hos TV2