Hopp til hovedinnhold
Foto: Universitetet i Stavanger


Ønsker du å jobbe som universitetslektor i paramedisin ved UiS?

Universitetet i Stavanger søker etter en engasjert universitetslektor med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av en ny og spennende utdanning.

Universitetet i Stavanger har ledig undervisningsstilling som universitetslektor i paramedisin. Stillingen er en 100% fast stilling, men det kan også være aktuelt å tilby ansettelse i deltidsstilling mellom 50% og 100%. 

Stillingen er organisatorisk tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi. Avdelingen har en fagprofil som legger stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, simulering, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. 

Den som ansettes vil få et særlig ansvar for:

  • undervisning og veiledning av studenter i kliniske studier og i ferdighetstrening/simulering 
  • undervise, planlegge, gjennomføre og videreutvikle emner i studiet 
  • sensur og utvikling av vurderingsformer 
  • administrativt arbeid knyttet til driften av studieprogrammet bachelor i paramedisin