Hopp til hovedinnhold
Paramedisiner på legevaktsentralen: – Det har vært en enorm læringskurve. Spesielt det å sitte i legevaktsentralen, sier Christoffer Andersen. Foto: Privat


Motorola vant kommunikasjonsløsning til akuttkjeden

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) inngikk torsdag 17. desember 2020 avtale med Motorola Solutions Danmark AS.

Motorola skal levere fremtidens kommunikasjonsløsning til alle AMK-sentraler, akuttmottak, og legevaktsentraler, skriver Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) i en nyhetsmelding.

Ny kommunikasjonsløsning muliggjør mer robuste og ikke minst mer fleksible tjenester ved at kapasitet kan utvides etter behov.

I tillegg vil sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag.  Muligheter for samhandling ble spesielt tatt opp i rapporten til Gjørv-kommisjonen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Brukervennlighet, fleksibilitet og robusthet

Dagens kommunikasjonsløsning fra 2006 tilfredsstiller ikke kravene til en moderne kommunikasjonsløsning slik at helsevesenet over tid har sett behov for en oppgradering.

Derfor har HDO, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, gjennomført anskaffelse av en ny løsning. 

– Motorola Solutions Danmark AS leverte det beste tilbudet, og ble på bakgrunn av dette valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Lars Erik Tandsæther, administrerende direktør for HDO.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift. 

HDO vil eie, drifte og forvalte ny kommunikasjonsløsning på samme måte som dagens ICCS.

AMK-sentralene anskaffer fremtidens oppdragshåndteringsløsning

Parallelt med HDO-prosjektet implementerer de regionale helseforetakene fremtidens oppdragshåndteringsløsning for AMK-sentralene.

Denne løsningen omhandler blant annet registrering, bestemmelse av hastegrad, samt disponering av ambulanser.

AMK-sentralene vil benytte HDO sin løsning for kommunikasjon over telefon, video og nødnett. Begge løsningene vil integreres tett, slik at fremtidens operatører får en mest mulig effektiv arbeidsplass. Til sammen vil disse to løsningene utgjøre fremtidens arbeidsflate på AMK-sentralene.

HDO innledet dialog med fem leverandører. Én leverandør valgte å trekke seg, noe som resulterte i gjennomføring med fire leverandører som alle innleverte tilbud.