Hopp til hovedinnhold


Norsk studie fastslår kreftrisiko ved nattarbeid

Kvinner som jobber mye nattevakt får oftere brystkreft enn andre kvinner, viser en ny undersøkelse blant sykepleiere.

Kvinner som jobber mye nattevakt får oftere brystkreft enn andre kvinner, viser en ny undersøkelse blant sykepleiere, skriver NRK.

Studien som i disse dager publiseres i det medisinske tidsskriftet American Journal of Epidemiology, påviser en direkte sammenheng mellom brystkreftrisikoen og antallet nattevakter sykepleierne har etter hverandre i turnusen.

– Det ser ut til å være mer uheldig jo flere påfølgende netter det er, sier Lie.

Undersøkelsen viser at de som i flere år har jobbet seks nattevakter på rad i sin vaktordning, har nesten dobbelt så stor risiko for å få brystkreft som de som jobber om dagen.

Også de som jobber fire og fem nattevakter på rad ser ut til å få mer kreft, men her er ikke resultatene like klare.

Rundt 2800 kvinner blir hvert år rammet av brystkreft i Norge.

100.000 nattarbeidere i Norge

Studien er utført blant 1594 norske sykepleiere, hvorav 699 hadde hatt brystkreft.

Tidligere studier har også påvist en sammenheng mellom nattarbeid og risiko for brystkreft. Det nye i denne undersøkelsen er nettopp at selve omfanget av sammenhengende nattarbeid har betydning for kreftrisikoen.

– I denne studien fant vi at det var ca 80 prosent høyere risiko blant de som hadde jobbet i over fem år med minst seks nattevakter på rad i forhold de som ikke hadde jobbet på natten i det hele tatt etter at de var ferdig med sykepleierskolen, sier Lie.

Til sammen er det nå 100.000 personer her i landet som jobber regelmessig om natten.

Gjelder ikke bare sykepleiere

Lie understreker at funnene er gjort i én enkelt studie og at det må gjennomføres flere undersøkelser, også i andre yrkesgrupper enn sykepleiere, før man eventuelt kan diskutere om det bør innføres restriksjoner på antallet sammenhengende nattevakter arbeidslovgivningen skal tillate.

Det er grunn til å tro at økt kreftfare også gjelder andre yrkesgrupper enn sykepleiere, tror Lie.

– Hvis det har med antall nattevakter på rad å gjøre, så vil man tro at dette gjelder andre yrkesgrupper.

– For eksempel menn og prostatakreft er noe man har sett på i forbindelse med skiftarbeid, men det er foreløpig for få resultater til at man kan si noe, sier Lie.

Les mer om saken på NRK