Hopp til hovedinnhold
NOR EMT-trening før avreise til Italia. Foto: DSB
NOR EMT-trening før avreise til Italia. Foto: DSB


Norge har ingen oversikt over koronasyke helsearbeidere

I Italia har antall leger som har mistet livet av covid-19 for lengst passert 100.

Norge finnes det ingen oversikt over hvor mange innen helsesektoren som er blitt syke, skriver NRK Norge.

De tragiske historiene om helsepersonell går igjen over store deler av verden.

Ingen har gjennomført en oversikt over hvor mange helsearbeidere som har blitt syke og/eller mistet livet i verden, men alt tyder på at tallet er høyt.

I Norge finnes det ingen oversikt over hvor mange helsearbeidere som har blitt syke etter å ha blitt korona-smittet.

– I skjemaet som fylles ut når sykdomstilfeller meldes til MSIS så spørres det etter slik informasjon. Det er imidlertid ikke alltid vi får denne informasjonen, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK:

Hun sier at FHI ikke har analysert sine data for å se på om helsepersonell er døde av covid-19.

– Av de som er døde av covid-19 i Norge er 70 prosent over 80 år, og snittalderen er 83 år, legger Vold til.

Heller ikke Helsedirektoratet har noen oversikt over i hvor stor grad helsepersonell er smittet og/eller blitt syke, og henviser tilbake til FHI.

Har ikke oversikt over smittede

Heller ikke når det gjelder hvor mange i helsevesenet som er smittet – i motsetning til syke, finnes det noen oversikt fra FHI.

– Vi har ikke komplett oversikt over antallet helsepersonell som er smittet nasjonalt. Det er heller ikke sikkert at smittet helsepersonell er smittet gjennom sitt arbeid. Smittested er informasjon vi jobber med å få bedre oversikt over, sier Line Vold.