Hopp til hovedinnhold


Nødnett på Nordkapp

– Basestasjonen på Nordkapp er en viktig milepæl for oss som hovedleverandør av Nødnett, sier Håkon Heier, Country Manager i Motorola Solutions Norge i en pressemelding.

Den nordligste basestasjonen i Nødnett ligger på 71 grader nord i Nordkapp kommune. Motorola har nylig installert TETRA-utstyr og antenner i den 48 meter høye masten som er eid av Telenor.
Byggeteamene som er med på utbyggingen av de 2100 basestasjonene i Nødnett, har gjennomgått klatrekurs og spesiell opplæring i høydeinstallasjoner. Europas nordligste TETRA-basestasjon skal gi god radiodekning for nød- og redningsmannskaper omkring Nordkapp, et område som besøkes av 250.000 turister hvert år.
Mer enn 15 000 brukere fra nødetater og redningsmannskaper på Østlandet bruker nå Nødnett som kommunikasjonssamband hver dag. Nødnettet tas fortløpende i bruk fylkesvis og skal være operativt over hele landet innen utgangen av neste år. De tre fylkene i nord utgjør den siste fasen i utbyggingen.