Hopp til hovedinnhold
Helsedirektør Bjørn Guldvog på konferansen I Trygge hender. Foto: Live Oftedahl


Nedgang i alvorlige pasientskader

Andelen pasientskader som førte til dødsfall ved norske sykehus er sunket med rundt 65 % fra 2012 til 2019.

Andelen pasientskader som ga langvarig skade eller mén falt med omkring 35 % i samme periode, skriver Pasientsikkerhetsprogrammet.

– Dette viser at spesialisthelsetjenesten har lyktes med å få til en reduksjon i de mest alvorligste pasientskadene. Dette var det viktigste målet i Pasientsikkerhetskampanjen og Pasientsikkerhetsprogrammet, sier Bjørn Guldvog.

Det har vært betydelig mindre endringer i pasientskader som førte til mindre alvorlige konsekvenser.

De store gruppene av pasientskader gjelder forbigående skader som fører til forlenget sykehusopphold eller forbigående skader som krever behandlingstiltak.

De mest typiske skadene skyldtes feil legemiddelbruk, kirurgiske komplikasjoner og infeksjoner i urinveiene eller luftveiene.

– Vi vet det ikke med sikkerhet, men det at de mindre alvorlige skadene holder seg ganske stabile, mens de alvorlige skadene faller, kan skyldes at spesialisthelsetjenesten er blitt flinkere til å registrere også de minst alvorlige skadene, sier Bjørn Guldvog.

Økonomisk kostnad ved pasientskader

Ifølge OECD utgjør behandling av pasientskader hele 15 prosent av det totale sykehusbudsjettet i OECDs medlemsland. Tall fra Sverige anslår om lag det samme, og gir indikasjon på at om lag halvparten av alle pasientskader kunne vært unngått. Det betyr at store summer hvert år går til å behandle pasientskader som kunne vært unngått.