Hopp til hovedinnhold
Bæreseil i bruk på Plivo-øvelse. Foto: Live Oftedahl


Lovfester forskjellsbehandling ved yrkesskade

– Skammelig, sier NFF-leder Asle Aase.

Politiet får særlov om erstatning for yrkesskade under øvelse. Det gjør ikke øvrige nødetater eller Kriminalomsorgen, skriver FriFagbevegelse.

– Jeg gratulerer politiet med lovendringa, men det er rett og slett skammelig av Solberg-regjeringa å fullstendig ignorere våre og andre forbunds medlemmer, sier forbundsleder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), Asle Aase.

Politiet får en særlov for å sikre til yrkesskadeerstatning for skader pådratt under øvelse. Mange ansatte har til nå slitt med å få skader godkjent som yrkesskade siden det som skjer under kontrollert trening under oppsyn ikke er å anse som arbeidsulykke.

Lovendringa Stortinget gjennomfører nå, sikrer politifolk full erstatning for skader under operativ trening som ikke dekkes etter de vanlige reglene i yrkesskadeforsikringsloven.

Kriminalomsorgen, ambulansetjenesten og branntjenesten får ikke de samme rettighetene.

– Forskjellsbehandling

– Det er forstemmende at ikke andre relevante yrkesgrupper får den samme muligheten, sa stortingsrepresentant Maria Aasen-Svensrud (Ap) under onsdagens stortingsdebatt.

En særlov for politiet innebærer ei forskjellsbehandling i forhold til andre yrkesgrupper som trener på realistiske scenarioer med nærkamp, evakuering og frigjøring, ifølge Aasen-Svensrud. Hun ville heller sett ei generell endring i folketrygdloven og yrkesskadeforsikringsloven.

I årene 2018–2019 ble til sammen 59 ansatte i fengsel skadd under øvelse, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet. Mest utsatt er markørene, ofte når de yter passiv motstand under trening i sikker nedleggelse. Over halvparten av skadene ble meldt inn som yrkesskade til Nav.

Kriminalomsorgens ansatte har ofte måttet gå rettens vei for å få godkjent skader under øvelse.

Våren 2020 vant et NFF-medlem en slik sak i Eidsivating lagmannsrett, etter først å ha blitt avvist i Trygderetten. For mange er den lange saksgangen avskrekkende, og de lar saken ligge etter å ha blitt avvist av Nav og Statens pensjonskasse.