Hopp til hovedinnhold
Diverse forslag for å styrke prehospital akuttmedisin ble nedstemt på Stortinget i november. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre var mot alt utenom at det bør lages en Stortingsmelding. Foto: Wikimedia Commons


Liten politisk vilje til å styrke prehospital akuttmedisin

Den 15. november stemte Stortinget over en rekke forslag om å styrke det akutt­medisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester. Alle forslag unntatt ett ble nedstemt.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2018. Tekst: Live Oftedahl

Det eneste forslaget som ble vedtatt var at Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene og hele den akuttmedisinske kjeden basert på NOU 2015:17 Først og fremst.

Normalt ender en NOU opp med en politisk bearbeiding i form av en stortingsmelding. Den kommer altså nå tre år etter. Stortingsmeldingen danner grunnlag for Stortingets videre behandling av saken.

Store norske leksikon sier det slik: «En melding til Stortinget inneholder ikke forslag til vedtak, men på grunnlag av meldingen og debatten om den i Stortinget hender det at regjeringen utarbeider en lovproposisjon.»

Forslagene som ble nedstemt viser liten politisk vilje til å innføre responstider, instruere helsefore-takene i å ikke sentralisere ambulansetjenesten, lage handlingsplaner for en bedre ambulansetjeneste eller sørge for at krav til akuttmedisinske planer for regelmessig trening for kommuner og helseforetak forskriftfestes.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.