Hopp til hovedinnhold
Bærum Sykehus Foto: Wikimedia Commons


Legevakten i Asker & Bærum søker ny avdelingsleder

Asker og Bærum legevakt søker ny avdelingsleder. Legevakten er i dag organisert i to avdelinger, legetjenesten og sykepleiertjenesten. Aktuell stilling er for sykepleiertjenesten.

Asker og Bærum legevakt er legevakt for ca. 190 000 mennesker, og har ca 40 000 legekonsultasjoner og ca 85 000 telefonkontakter i året.'

Asker og Bærum legevakt er lokalisert på VVHF Bærum sykehus, og har et tett og godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten.