Hopp til hovedinnhold


– Lær av Drammen, sier ambulansesjefen

I Drammen kjører legevaktlegen hjem til småbarnsfamilier og gamle. I Bergen ble 200 skrøpelig sykehjemspasienter fraktet til og fra legevakten i fjor, skriver Bergens Tidende.
Leder for akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen har gjort en opptelling. Resultatet stemmer med inntrykket til ambulansefolkene, konstaterer Guttorm Brattebø. Flere ganger i uken blir ambulansen tilkalt for å frakte sykehjemspasienter til legevakten, fordi legevaktlegene ikke rykker ut.
I fjor hadde Helse Bergen 400 slike turer, en til og en fra legevakten. Det betyr at 200 av de svakeste eldre ble fraktet til legen i stedet for at legen ble fraktet til dem.
Legevakten i Bergen har en utrykningsordning for sykehjemspasienter. Den er bemannet med sykehjemsleger og drar ut når sykehjemmene ikke har lege på huset. I fjor hadde legevakten 1500 besøk til byens sykehjem, forteller legevaktsjef Frank Van Betten.
Sykehjemslegevakten er bemannet på kveld og i helger, men ikke døgnet rundt.
– Vi merker ikke godt nok effekten av sykehjemslegevakten, sier Brattebø.
Han mener Bergen bør satse på en legevaktbil, av samme type som legevakten for Drammensregionen har. Der er det i praksis slutt på å frakte sykehjemspasienter til legevakten. Eldre og alvorlig syke som har problemer med å komme seg til lege, får i stedet lege hjem. Det samme får familier med små barn.
Bilen er tilgjengelig døgnet rundt og utstyrt slik at legene kan gjøre mye av det samme hjemme hos folk som inne på legevakten, forteller daglig leder Per Magne Mikaelsen og ramser opp:
– Bilen har utstyr for å sy, tømme urinblæren, undersøke hjertet og ta ulike blodprøver, blant annet.
Før den fullt utstyrte bilen var på plass, hadde legevakten I Drammen ca. 300 hjemmebesøk årlig. I fjor var det 2600 hjemmebesøk.
Les mer om saken hos Bergens Tidende