Hopp til hovedinnhold
Innen utgangen av 2022 skal alle helseforetakene i Norge ha innført elektronisk ambulansejournal i sine ambulanser. Foto: Synne Mæle


Innen utgangen av 2022 vil alle landets ambulanser være utstyrt med dette

Papirjournaler i ambulansene er snart historie. Ambulanseforum har undersøkt hvor langt de ulike helseforetakene har kommet i innføring av elektronisk ambulansejournal.

I årene fremover vil papirjournalen gradvis erstattes av elektronisk ambulansejournal i samtlige av helseforetakene i Norge. 

Vestre Viken var først ute i Norge med å innføre elektronisk ambulansejournal allerede i 2010.

Av helseforetakene som hører til under Helse Sør-Øst var det bare Vestre Viken som gikk over til en elektronisk løsning så tidlig.

Oslo Universitetssykehus startet utprøvingen av elektronisk journal i september 2020, og Sykehuset Telemark innførte elektronisk ambulansejournal i sommer.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.